Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yeni Dini Hareketlerde Çocuklara Yönelik Şiddet ve istismar Uygulamaları

9. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Mardin, Turkey, 20 January 2023

Kurtarıcı Tasavvurunun Yeni Dini Hareketlerdeki Boyutları

Uluslararası Mehdilik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 29 - 30 September 2017, pp.583-598

Yeni Dini Hareketlerde Cinsiyet Rolleri ve Kadın Deneyimi Üzerine Bir İnceleme

V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Isparta, Turkey, 12 - 15 May 2016

Yeni Dini Hareketler ve Şiddet

Uluslararası Din ve Şiddet Sempozyumu, Rize, Turkey, 23 - 25 October 2015, pp.173-192

Yeni Dini Hareketler ve Şiddet

IV. Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Kütahya, Turkey, 14 - 17 May 2015, vol.3, pp.197-208

Yeni Dini Hareketler ve Aile Üzerindeki Etkileri

21. Yüzyılda Aile Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 16 November 2014

Books & Book Chapters

Yeni Dini Hareketlerde Kadın

in: Dinler Tarihinde Kadın, Çoban,Bekir Zakir, Editor, Selenge, İstanbul, pp.419-439, 2023

Yeni Dini Hareketler ve Transhümanizm

in: Dinler ve Transhümanizm, Yeşilyurt, Muhammet, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.187-226, 2023

Japon Yeni Dini Hareketlerinde Temel İnanç Esasları

in: Genç Dinler Tarihçilerin Kaleminden: Dinler Tarihi Yazıları, Turan Süleyman,Battal Emine, Editor, Eski Yeni Yayınları, Ankara, pp.296-335, 2023

Türkiye'de Yehova'nın Şahitleri'ne Katılmada Etkili Olan Faktörler

in: Genç Dinler Tarihçilerin Kaleminden: Dinler Tarihi Yazıları, Turan Süleyman,Battal Emine, Editor, Eski Yeni Yayınları, Ankara, pp.336-354, 2023

Yeni Dini Hareketlerin Misyonerlik Faaliyetlerinde Kadınların Yeri

in: Yeni Dini Hareketler ve Misyonerlik, Süleyman Turan, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.145-168, 2022

Yeni Dini Hareketler ve Filmler Aracılığıyla Misyonerlik: Mormonlar Örneği

in: Yeni Dini Hareketler ve Misyonerlik, Süleyman Turan, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.121-144, 2022

Yeni Dini Hareketlerde Aile

in: Dinlerde Aile, Turan, Süleyman; Ünal, Asife, Editor, Okur Akademi, İstanbul, pp.414-443, 2021

Konfüçyanizm'de Aile

in: Dinlerde Aile, Süleyman Turan, Asife Ünal, Editor, Eğitim Yayınevi, pp.259-275, 2021

Yeni Dini Hareketlerde Aile

in: Dinlerde Aile, Süleyman Turan, Asife Ünal, Editor, Okur Akademi, pp.419-443, 2021

Yeni Dini Hareketler

in: Dinler Tarihi, Prof. Dr. Mustafa Alıcı,Doç. Dr. Süleyman Turan, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.507-537, 2020

Sukyo Mahikari

in: Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, Süleyman Turan,Emine Battal, Editor, Okur Akademi, İstanbul, pp.497-500, 2020

Güneş Tapınağı

in: Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, Süleyman Turan,Emine Battal, Editor, Okur Akademi, İstanbul, pp.198-201, 2020

On Emrin Restorasyonu

in: Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, Süleyman Turan,Emine Battal, Editor, Okur Akademi, İstanbul, pp.397-399, 2020

Santi Asoke

in: Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, Süleyman Turan,Emine Battal, Editor, Okur Akademi, İstanbul, pp.443-447, 2020

Aum Shinrikyo

in: Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, Süleyman Turan,Emine Battal, Editor, Okur Akademi, İstanbul, pp.77-80, 2020

Cennetin Kapısı

in: Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, Süleyman Turan,Emine Battal, Editor, Okur Akademi, İstanbul, pp.118-122, 2020

Branch Davidian

in: Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, Süleyman Turan,Emine Battal, Editor, Okur Akademi, İstanbul, pp.107-110, 2020

Halkın Tapınağı

in: Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, Süleyman Turan,Emine Battal, Editor, Okur Akademi, İstanbul, pp.211-215, 2020

Kurtuluş Ordusu

in: Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, Süleyman Turan,Emine Battal, Editor, Okur Akademi, İstanbul, pp.305-307, 2020

Giriş: Yeni Dini Hareketler

in: Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, Turan, Süleyman; Battal, Emine, Editor, Okur Akademi, İstanbul, pp.11-16, 2020

Caynizm’de Hayvanlar

in: Kutsal ve Hayvan: Dinlerin Hayvanlara Bakışı, Süleyman Turan, Editor, Nobel Akademi, Ankara, pp.385-405, 2020

Sihizm’de Hayvanlar

in: Kutsal ve Hayvan: Dinlerin Hayvanlara Bakışı, Süleyman Turan, Editor, Nobel Akademi, Ankara, pp.407-419, 2020

Yeni Dini Hareketlerin Bağımlılığa Bakışı

in: Bedenimizin İşgalcileri: Dinlerin Bağımlılığa Bakışı, Turan S., Editor, Okur Akademi, İstanbul, pp.299-333, 2019

Caynizmin Bağımlılığa Bakışı

in: Bedenimizin İşgalcileri Dinlerin Bağımlılığa Bakışı, Turan, Süleyman, Editor, Okur Akademi, İstanbul, pp.225-238, 2019

Dinler Tarihi

in: İlahiyat Atlası, Nazıroğlu B., Turan, S., Acuner, H. Y., Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.109-122, 2018

Yeni Dini Hareketlerle İlgili Film ve Belgeseller

in: Nedenleri ve Niçinleriyle Yeni Dini Hareketler, Turen S., Sancar F., Editor, Okur Akademi, pp.369-386, 2018

Yeni Dini Hareketlerde İbadet ve Ritüeller

in: Nedenleri ve Niçinleriyle Yeni Dini Hareketler, Turan S., Sancar F., Editor, Okur Akademi, pp.277-288, 2018

Eşcinsellik ve Yeni Dini Hareketler

in: Sınırlarda Dolaşmak: Dinlerin Eşcinselliğe Bakışı, Turan S., Editor, Okur Akademi Yayınları, İstanbul, pp.315-335, 2018

Yeni Dini Hareketlerde Mehdi ve Mesih İnancı

in: Nedenleri ve Niçinleriyle Yeni Dini Hareketler, Turan, Süleyman; Sancar, Faruk, Editor, Okur Akademi, pp.289-303, 2018

Yeni Dini Hareketlerde Mehdi ve Mesih İnancı

in: Nedenleri ve Niçinleriyle Yeni Dini Hareketler, Turan S. Sancar F., Editor, Okur Akademi, İstanbul, pp.289-306, 2018

Şintoizm ve Japon Kültüründe Engellilik

in: Engellilik ve Dinler, Süleyman Turan, Editor, Açılım Kitap, İstanbul, pp.295-304, 2017

Yeni Dini Hareketler ve Şiddet

in: Din ve Şiddet, Faruk Sancar, Editor, RTEÜ Yayınları, Ankara, pp.173-192, 2016

Metrics

Publication

58

H-Index (WoS)

1

Project

5
UN Sustainable Development Goals