Education Information

Education Information

 • 2014 - 2018 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Marmara University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Gelişmekte Olan Ülkelerin Borsa Endekslerinin Kaotik Yapısının İncelenmesi

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri

 • 2013 Postgraduate

  Kredi Riski Modellemesi: Türk Bankacılık Sektörü için Ekonometrik Bir Yaklaşım

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Econometrics