Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Brent ham petrol getirilerinde kaotik dinamiklerin araştırılması

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.69-82, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hisse Senedi Getirilerinde Doğrusal Olmayan Dinamikler: Türkiye'den Kanıtlar

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, sa.18, ss.473-484, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hisse senedi getirilerinde doğrusal olmayan dinamikler: Türkiye’xxden kanıtlar

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.473-484, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Bankacılık Sektörünün Kırılganlığı: Ampirik Bir Çalışma

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, sa.18, ss.485-496, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Borsa İstanbul 100 endeksi ile döviz kurları arasındaki dinamik ilişkinin belirlenmesi

The Journal of Academic Social Sciences, cilt.45, sa.45, ss.393-409, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Borsa İstanbul 100 Endeksi ile Döviz Kurları Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi

The Journal of Academic Social Science, sa.45, ss.393-409, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Reel Döviz Kurlarında Uzun Dönem Bağımlılık

Journal of International Social Research, cilt.10, sa.49, ss.693-698, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye de Bankacılık Kırılganlık Endeksi ve Ekonomik Aktivite Arasındaki İlişkinin Analizi

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.95

Borsa İstanbul Endeksleri Getirilerinde Kaotik Dinamikler

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.4

Küresel Kriz Sürecinde Altın Fiyatlarını Belirleyen Dinamikler

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, St. Petersburg, Rusya, 17 - 18 Eylül 2013, ss.558-564

Ekonometrik Model Seçimi için Bootstrap Yöntemi ve Kriterlerin Karşılaştırılması

13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 24 - 26 Mayıs 2012