Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Impact of Exchange Rates on Stock Prices for Turkey: An Asymmetric Non-Linear Cointegration Analysis

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.43, no.1, pp.42-56, 2021 (International Refereed University Journal)

Brent ham petrol getirilerinde kaotik dinamiklerin araştırılması

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, vol.3, no.1, pp.69-82, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Hisse Senedi Getirilerinde Doğrusal Olmayan Dinamikler: Türkiye'den Kanıtlar

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, no.18, pp.473-484, 2018 (International Refereed University Journal)

Türk Bankacılık Sektörünün Kırılganlığı: Ampirik Bir Çalışma

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.18, pp.485-496, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Borsa İstanbul 100 Endeksi ile Döviz Kurları Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi

The Journal of Academic Social Science, no.45, pp.393-409, 2017 (International Refereed University Journal)

Reel Döviz Kurlarında Uzun Dönem Bağımlılık

Journal of International Social Research, vol.10, no.49, pp.693-698, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 Pandemisi Sırasında Hisse Senedi Getirileri Uzun Hafıza İzleri Taşıyor mu? Türkiye Örneği

21. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Turkey, 08 September 2021, pp.38-40 Sustainable Development

COVID-19 Salgınının Finansal Piyasaların Oynaklığı Üzerindeki Bulaşıcılık Etkileri: ABD için Ampirik Bir Analiz

21. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Turkey, 08 September 2021, pp.36-37 Sustainable Development

Türkiye de Bankacılık Kırılganlık Endeksi ve Ekonomik Aktivite Arasındaki İlişkinin Analizi

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.95

Borsa İstanbul Endeksleri Getirilerinde Kaotik Dinamikler

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.4

Küresel Kriz Sürecinde Altın Fiyatlarını Belirleyen Dinamikler

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, St. Petersburg, Russia, 17 - 18 September 2013, pp.558-564

Ekonometrik Model Seçimi için Bootstrap Yöntemi ve Kriterlerin Karşılaştırılması

13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 24 - 26 May 2012