Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Research Assistant PhD

  Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Courses

 • Undergraduate Olasılık ve İstatistik Öğretimi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması 1

 • Undergraduate Probability

 • Undergraduate Lineer Cebir

 • Undergraduate Lineer Cebir 2

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate İstatistik ve Olasılık II

 • Undergraduate İstatistik

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate İstatistik ve Olasılık I

 • Undergraduate OKUL DENEYİMİ