Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kemalpaşazâde’nin “Risale fî İ’câzi’l-Kur’ân” Adlı Risalesi: İnceleme ve Tahkik

Akademik-US: Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.245-267, 2017 (Other Refereed National Journals)

XVII. Yüzyıl Osmanlı Müelliflerinden Kasapzade İbrahim Efendi ve İzhar Şerhi

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.34, pp.175-195, 2011 (Other Refereed National Journals)