Education Information

Education Information

 • 2016 - 2021 Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  FLORİSTİK VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ARI VE ARI ÜRÜNLERİNDE FİZİKO-KİMYASAL VE PALİNOLOJİK PARAMETRELERE ETKİSİ: SENOZ VADİSİ (ÇAYELİ/RİZE) ÖRNEĞİ

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2013 Postgraduate

  Ayder-Ceymakçur (Çamlıhemşin/Rize) yaylalarının florası ve yöre ballarının kimyasal ve palinolojik özellikleri

  Recep Tayyip Erdogan University, Merkezi Araştırma Kaboratuvarı, Biyoloji

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English