General Information

Institutional Information: Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Modern History

Names in Publications: Eyüp K.U.L.

Metrics

Publication

62

Project

8

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

Trabzon Arsin’de doğdu. İlkokulu Trabzon’da, ortaokulu Bursa I. Murat İlkokulu’nda, liseyi de Bursa Cumhuriyet Lisesi’nde tamamladı. 2004 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi Anabilim dalında XVII. Yüzyılda Üsküb Şehri adlı doktora tezini savundu. 2009'da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak meslek hayatına başladı ve 2013 yılında aynı üniversitede Yardımcı Doçent olarak çalışmaya devam etti. 2015 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tarih Bölümüne naklen geçiş yaptı. 2016-2017 yıllarında misafir öğretim üyesi olarak araştırma-incelemeler yaptığı Üsküp / Makedonya’da bulunan Milli Tarih Enstitüsü’nde 2018 yılında TÜBİTAK projesi kapsamında üç aylığında bulundu. 2020 yılında Doçent oldu ve halen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tarih Bölümü’nde çalışmalarını sürdürmektedir.

Genel olarak Osmanlı dönemi Balkanlar üzerine yayınlanmış yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda makale ve bildirileri vardır. Yurtiçi ve yurtdışı editörlüklerinin yanı sıra Plevne Müdafaası (Bab-ı Ali Kültür Yayıncılık, 2008), Balkanlarda Bir Türk Şehri: Üsküp (Fetihten XVIII. Yüzyıla Kadar) (Prof. Dr. Mehmet İnbaşı ile birlikte) (Türk Tarih Kurumu, 2018), Alacahisar, Köstendil, Üsküp ve Vulçıtrın Sancaklarında Madencilik (Üsküp Nezareti, Lon Kuyucuları ve Lonik Bedeli) (Doğu Kütüphanesi, 2019), Osmanlı Döneminde Rize (Fetihten 19. Yüzyıla) (Libra Yayıncılık, 2020) ve Osmanlı Medeniyeti Tarihine Giriş (Selenge Yayınları, 2022) adlı kitapları bulunmaktadır.


Contact

Email
eyup.kul@erdogan.edu.tr
Web Page
https://avesis.erdogan.edu.tr/eyup.kul
Office Phone
+90 464 223 4093 Extension: 1861
Fax Phone
+90 464 223 4093
Office
Fen-Edebiyat
Address
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü