Supported Projects

Student Project

  • 2023 - Continues Balkanlardaki Osmanlı Şehirlerin Fiziki Gelişimi İle İlgili Krokiler Hazırlama (15 ve 16. Yüzyıllar)

    Social Project , Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

  • 2021 - 2022 Osmanlı Arşiv Vesikalarından Hareketle Tarihi Madenci Filmi Oluşturma ve Podcastler Hazırlama (Türkçe ve İngilizce)

    Social Project , Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey