Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Turkey, 28 - 30 April 2016

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Milliyetçilik Bağlam ve Araştırmaları

6. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 04 May 2017

Zekâ Oyunlarının Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kullanımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES VI), Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.681-682

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarınınyurtseverlik algısı

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 20 - 22 April 2012

Books & Book Chapters

Sosyal Bilgiler Öğretiminin Doğası

in: Etkili, Eğlenceli ve Yenilikçi Sosyal Bilgiler Öğretim, ÖZTÜRK FATİH,Civelek Volkan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-14, 2023

Akıl ve Zekâ Oyunları ile Yenilikçi Düşünme

in: Akıl ve Zekâ Oyunları ile Beceri Öğretimi-1: Disiplinlearası Yaklaşım, Adalar, Hayati, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.115-142, 2021

Sosyal Bilgiler Derslerinde Akıl ve Zekâ Oyunları Etkinlikleri ile Araştırma Becerisi Öğretimi

in: Akıl ve Zekâ Oyunları ile Beceri Öğretimi Etkinlikleri-I Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersleri Tüm Sınıf Düzeylerinde Özgün Ders Planları ve Etkinlikler, Adalar, Hayati, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.181-190, 2021

Sosyal Bilgilerde İnfografik Tasarlama

in: Sosyal Bilgilerde Bilişim Teknolojileri Destekli Materyal Tasarımı, Akbaba, B., Yeşiltaş, E. ve Erdoğan, E., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.435-472, 2021

Sosyal bilgiler derslerinde akıl ve zekâ oyunları etkinlikleri ile yenilikçi düşünme becerisi öğretimi

in: Akıl ve zekâ oyunları ile beceri öğretimi etkinlikleri-ı matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri ve Türkçe dersleri tüm sınıf düzeylerinde özgün ders planları ve etkinlikler, Adalar, Hayati, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.151-170, 2021

Oturma Odasındaki Fil veya Kanıt Politikalarıyla İlgili Söyleşiyi Genişletme

in: SAGE Nitel Araştırmalar Kılavuz Kitabı, Prof. Dr. Gülay Ekici - Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin Yeşilçınar, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.1-978, 2020

Introduction/ Giriş

in: The SAGE Handbook of Qualitative Research, Ekici, Gülay; Yeşilçınar, Sabahattin, Editor, Vizitek, Ankara, pp.1-26, 2020

Yenilikçi Düşünme Becerisi

in: Sosyal Bilgiler Öğretimi, Çelikkaya, Tekin Yakar, Hamza, Editor, Nobel Yayıncılık, pp.435-472, 2020

Metrics

Publication

38

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

2

Project

3
UN Sustainable Development Goals