Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ROC Analizi ve R Yazılımı ile Verilerin Sınıflama Doğruluklarının Karşılaştırılması

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, no.2, pp.230-241, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

EXAMINING THE FACTORS AFFECTING THE ACHIEVEMENT ORIENTATIONS OF UNIVERSITY STUDENTS WITH LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS

European Journal of Education Studies, vol.9, no.7, pp.117-137, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Grammar Anxiety Scale: The Validity and Reliability Study

Participatory Educational Research, vol.9, no.4, pp.343-366, 2022 (Scopus) identifier

Examination of the Effect of Stem Education on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study

Education Quarterly Reviews, vol.5, no.2, pp.282-298, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmen Adaylarının Test Yönergesinde Aradıkları Bilgilerin Sıralama Yargıları Yöntemi ile Ölçeklenmesi,

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.52, no.2, pp.357-373, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMATİZASYON BECERİLERİNDE BEDEN DİLİ VE BÜRÜNÜ YANSITABİLME DURUMLARI

International Journal Of Language Academy, vol.5, no.21, pp.92-102, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Examination of relation between personality types and demographic properties of academic staff

Global Journal of Psychology Research, vol.6, no.1, pp.31-34, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Meslek Liselerindeki Yöneticilerin Gösterdiği Etik Liderlik İncelenmesi

3.Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi-Ubcak 2019, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2019, pp.27-39

İlkokul Ders Kitaplarında Yer Alan Ünite Değerlendirme Sorularının Psikometrik Özellikler Açısından incelenmesi

3.Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi -Ubcak 2019, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2019, pp.447-461

Investigation of Academic Incentives of Black Sea Regional Universities For 2016-2019 In Terms of Urap Ranking

VI th INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.2375-2377

ÖĞRETMENLERİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SEMİNERİ ÖNCESİ VE SONRASINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

The Twelfth International Congress of Educational Research –, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.112-113

ÖĞRETMENLERİN ÇOKTAN SEÇMELİ SORU YAZIMINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN İNCELENMESİ

The Twelfth International Congress of Educational Research –, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.110-111

Türk Yüksek Öğretiminde 2016 Yılı Akademik Teşvik Uygulaması Analizi: Doğu Karadeniz Bölge Üniversiteleri Karşılaştırması

4th International Conference On Advences In Education And Social Sciences, İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2018, vol.1, pp.841-850

Türkiye, Japonya ve Finlandiya Öğretmen Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılmalı İncelenmesi

II. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Rize, Turkey, 27 - 29 October 2018, pp.105

Öğretmenlerin Nöbet Tutma Davranışlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

II. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Rize, Turkey, 27 - 29 October 2018, pp.31

Öğretmenlik Uygulama Dersi İle Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Arasındaki İlişkinin Roc Analizi İle İncelenmesi

II. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Rize, Turkey, 27 - 29 October 2018, pp.123

ACADEMIC INCENTIVE APPLICATION ANALYSIS IN TURKISH HIGHER EDUCATION IN 2016: COMPARISON OF EASTERN BLACK SEA

ADVED 2018-4th International Conference On Advances ın Education, İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2018, pp.841-850

COMPARATIVE EXAMINATION OF TEACHER TRAINING PROGRAMS IN TURKEY, SINGAPORE, JAPAN AND ESTONIA

ADVED 2018-4th International Conference On Advances ın Education, İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2018, pp.745-750

Teachers’ Opinions On Performance Evaluation in Turkey

4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2018, pp.711-720

EVALUATION OF 2017 ACADEMIC INCENTIVES POINTS OFTURKISH HIGHER EDUCATION INSTITUTION FOR VARIOUS

EVALUATION OF 2017 ACADEMIC INCENTIVES POINTS OFTURKISH HIGHER EDUCATION INSTITUTION FOR VARIOUS, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.1079-1084

Sabahçıl ve akşamcıl bireylerde erteleme davranışlarının yordanması..

8th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.162

Dördüncü Sınıf Eğitim Programlarının Değer Eğitimi Açısından İncelenmesi

5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017

SABAHÇIL VE AKŞAMCIL BİREYLERDE ERTELEME DAVRANIŞLARININ YORDANMASI

8’inci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.162

Öğretmen Adaylarının Test Yönergesinde Aradıkları Bilgilerin Sıralama Yargıları Yöntemi ile Ölçeklenmesi

IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1302-1303

Öğretmen Adaylarının Dramatizasyon Becerilerinin Beden Dili ve Bürün İlişkisiBakımından Değerlendirilmesi

ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu., Roma, Italy, 20 - 23 April 2017, pp.35

Formasyon Programı Öğrencilerinin Ölçme-Değerlendirme Dersine İlişkin Görüşleri

ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu., Roma, Italy, 20 - 23 April 2017, pp.133

FARKLI SAYIDA DEĞİŞEN YARGICI KARARLARININ FARKLI MADDE TÜRLERİNE GÖRE TUTARLILIĞININ İNCELENMESİ

5.EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.156

Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Ölçme ve Değerlendirme Dersine İlişkin Görüşleri

25. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016, pp.351-352

Examination of Relation Between Personality Types and Demographic Properties of Academic Staff

World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA, Paris, France, 29 - 31 October 2015, pp.117-119

A Study For Developing A Success Test: Examination Of Validity And Classification Accuracy By ROC Analysis

Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, Malta, 6 - 09 February 2014, vol.191, pp.110-114 identifier

BİR TESTİN SINIFLAMA DOĞRULUĞUNUN KÜMELEME ve ROC ANALİZİ ile İNCELENMESİ

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.12-14

Analyzing the Attitudes of Teachers towards In-service Trainings According to Various Variables

5th World Conference on Educational Sciences, roma, Italy, 6 - 08 February 2013, vol.116, pp.884-887

Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Görüşleri.

10.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu., Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011, pp.3

Masalların Cümle ve Resim Tasarımlarının Karakterlerin Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi

3.Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu., Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2010, pp.757-762

İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki.

The Second International Congress of Educational Research., Antalya, Turkey, 29 April - 02 May 2010, pp.383-397

Books & Book Chapters

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KULLANILAN EĞİTİM MODELLERİNE YÖNELİK ÜNİVERSİTEDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

in: EĞİTİM & BİLİM 2022-II, Doç. Dr. Songül KARABATAK, Editor, EFEAKADEMİR, İstanbul, pp.355-373, 2022

MADDE PARAMETRELERİNİN RASCH MODELİ İLE KESTİRİLMESİ

in: BİLİM,EĞİTİM,TARİH,TOPLUM, Doç. Dr. Yusuf Arslan, Editor, KALAN YAYINLARI, İstanbul, pp.249-268, 2022

INTER-RATER RELIABILITY

in: Theory and Research in Educational Sciences, Prof. Dr. Bülent PEKDAĞ Assist. Prof. Dr. Mehmet Şaban AKGÜL, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.59-70, 2022

Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

in: Eğitim Bilimleri:Alanında Uluslararası Araştırmalar XIV, Doç. Dr. Bahadır Gülbahar, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.143-158, 2022

Features of Rubrics Used in Scoring Open-Ended Questions

in: INSAC World Social and Education Sciences, Doç. Dr. Veysel Temel, Editor, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, pp.59-79, 2022

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Konuşmave Yazma Kazanımlarının Ölçülebilirliğinin İncelenmesi

in: Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar - 11, Gülsün Leylâ UZUN,B.Ümit ÇOŞKUN,Elif ARICA AKKÖK,Özlem DAĞ TARCAN, Editor, TÖMER, Ankara, pp.391-404, 2020

5, 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Ortak Tema Metinlerine Ait Açık Uçlu Soruların Puanlama Tutarlılığının İncelenmesi

in: Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar 11, Gülsün Leyla Uzun, B. Ümit Bozkurt, Elif Arıca Akkök, Özlem Dağ Tarcan, Editor, Ankara Üniversitesi TÖMER, Ankara, pp.404-422, 2020

Yayın Etiği ve Yayın Sürecindeki Etik Dışı Davranışlardan Sahtecilik, Çarpıtma, Çoklu Yayın ve Dilimleme

in: BİLİM ve ARAŞTIRMA ETİĞİ, Yılmaz K.,Arık R.S., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.94-106, 2019

6.BÖLÜM: VERİLERİN TOPLANMASI

in: EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, KÜRŞAD YILMAZ,RECEP SERKAN ARIK, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.128-158, 2019

Other Publications

EPODDER BÜLTEN

Other, pp.19-20, 2016