Announcements & Documents

Insomnia Catastrophizing Scale
Other
6/25/2021

Uykusuzluğu Felaketleştirme Ölçeği - Gece ve Gündüz Formlarına ekten ulaşabilirsiniz. Ölçeği bilimsel çalışmalarda ve psikolojik danışma veya psikoterapi sürecinde kullanabilirsiniz. Ölçeğin makalesine ulaşmak için


Referans: Kabadayi, F., Mercan, O., Yazici-Kabadayi, S. et al. Validity and reliability of the Turkish version of the insomnia catastrophizing scale. Sleep Biol. Rhythms (2021). https://doi.org/10.1007/s41105-021-00336-7


Daha fazla bilgi edinmek için mail yoluyla ulaşabilirsiniz.

41105_2021_336_MOESM1_ESM.docx Creative Commons License

Hata Ruminasyonu Ölçeği
Other
6/20/2021

Hata Ruminasyonu Ölçeğinin Ölçek formuna ekten ulaşabilirsiniz. Ölçeği bilimsel çalışmalarda ve psikolojik danışma veya psikoterapi sürecinde kullanabilirsiniz. Ölçeğin makalesine ulaşmak için


ReferansKabadayi, F., & Mercan, O. (2021). Reliability and validation of the Turkish adaptation of the mistake rumination scale. Current Psychology, 1-10.


Daha fazla bilgi edinmek için mail yoluyla ulaşabilirsiniz.

MRS-TF.docx Creative Commons License