Announcements & Documents

Kontrolü Kaybetmeye İlişkin İnançlar Envanteri
Other
3/2/2023

Kontrolü Kaybetmeye İlişkin İnançlar Envanterine ekten ulaşabilirsiniz. Ölçeği bilimsel çalışmalarda ve psikolojik danışma veya psikoterapi sürecinde kullanabilirsiniz. Ölçeğin makalesine ulaşmak için


ReferansMercan, O., Kabadayı, F. Psychometric properties of the BALCI Turkish version. Psicol. Refl. Crít. 36, 7 (2023). https://doi.org/10.1186/s41155-023-00248-0


Daha fazla bilgi edinmek için mail yoluyla ulaşabilirsiniz.

BALCI-TR.docx Creative Commons License

Insomnia Catastrophizing Scale
Other
6/25/2021

Uykusuzluğu Felaketleştirme Ölçeği - Gece ve Gündüz Formlarına ekten ulaşabilirsiniz. Ölçeği bilimsel çalışmalarda ve psikolojik danışma veya psikoterapi sürecinde kullanabilirsiniz. Ölçeğin makalesine ulaşmak için


Referans: Kabadayi, F., Mercan, O., Yazici-Kabadayi, S. et al. Validity and reliability of the Turkish version of the insomnia catastrophizing scale. Sleep Biol. Rhythms (2021). https://doi.org/10.1007/s41105-021-00336-7


Daha fazla bilgi edinmek için mail yoluyla ulaşabilirsiniz.

41105_2021_336_MOESM1_ESM.docx Creative Commons License

Hata Ruminasyonu Ölçeği
Other
6/20/2021

Hata Ruminasyonu Ölçeğinin Ölçek formuna ekten ulaşabilirsiniz. Ölçeği bilimsel çalışmalarda ve psikolojik danışma veya psikoterapi sürecinde kullanabilirsiniz. Ölçeğin makalesine ulaşmak için


ReferansKabadayi, F., & Mercan, O. (2021). Reliability and validation of the Turkish adaptation of the mistake rumination scale. Current Psychology, 1-10.


Daha fazla bilgi edinmek için mail yoluyla ulaşabilirsiniz.

MRS-TF.docx Creative Commons License