Education Information

Education Information

 • 2001 - 2006 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi, Turkey

 • 1999 - 2001 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi, Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Sınop Faculty Of Fısherıes, Su Ürünleri , Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Orta Karadeniz?de avlanan istavrit (Trachurus trachurus L., 1758) balığının üreme özellikleri ve popülasyon parametrelerinin belirlenmesi

  Ondokuz Mayis University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi

 • 2001 Postgraduate

  Dip paraketasında kanca büyüklüğünün seçicilik üzerine etkisi

  Ondokuz Mayis University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi