Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of Reproductive Characteristics of the European Catfish (Silurus glanis) in Borcka Dam Lake

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.29, sa.4, ss.2123-2133, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Life-History Traits of the Black Scorpionfish (Scorpaena porcus) in Southeastern Black Sea

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.19, sa.7, ss.571-584, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Purse Seine Fishery Discards on the Black Sea Coasts of Turkey

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.15, sa.1, ss.81-91, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The size selectivity of whiting (Merlangius merlangus euxinus) caught by gillnet in the eastern Black Sea of Turkey

JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM, cilt.94, sa.7, ss.1539-1544, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bottom trawl fishery discards on the Black Sea coast of Turkey

MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, cilt.15, sa.1, ss.156-164, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of the Selectivity of Trammel Nets Used in Red Mullet (Mullus barbatus) Fishery in the Eastern Black Sea, Turkey

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.12, sa.4, ss.937-945, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Feeding Regime of Whiting (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) In Turkish Middle Black Sea Coast

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.11, sa.4, ss.515-522, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effects of the Different Woods on Hot-Smoking Vacuum Packed Atlantic Bonito (Sarda sarda) Stored at 4 degrees C

Journal of Animal and Veterinary Advances, cilt.7, sa.9, ss.1117-1122, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Borçka Baraj Gölü’ndeki (Artvin) Tatlısu Kefali (Squalius orientalis Heckel, 1847)’nin Bazı Büyüme Parametreleri

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.38-53, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Catch composition, Gonadosomatic Index and Condition Factor of Bluefish (Pomatomus saltatrix L., 1766)

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, cilt.4, sa.2, ss.97-103, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Length Weight Relationships of 10 Fish Species from the Southern Black Sea Turkey

Journal of FisheriesSciences.com, cilt.9, sa.1, ss.19-23, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Length based seasonal growth of the garfish, Belone belone (Linnaeus, 1761) (Belonidae), in the southeast Black Sea.

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.11 ,, sa.35, ss.8742-8750, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Length-weight relationship of 10 fish species caught by bottom trawl and midwater trawl from the Middle Black Sea

Turkey, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.7, ss.33-36, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sinop Bölgesinde (Karadeniz) Avlanan Kalkan (Scophthalmus maeoticus Pallas, 1811) Balığının Et Verimi ile Protein ve Yağ Oranlarının Mevsimsel Değişimi

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.4, ss.629-935, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Zargana Balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) Et Veriminin Mevsim, Yaş ve Cinsiyete Göre Değişimi

SDÜ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.12, ss.1-6, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Orta Karadeniz (Sinop)?de kalkan avcılığı, birim çabadaki av miktarı ve kalkan ağlarının özelliklerinin belirlenmesi

SDÜ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Dergisi, cilt.2, sa.12, ss.100-109, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dip Paraketasında Kanca Büyüklüğünün Seçicilik Üzerine Etkisi.

SDÜ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.10, ss.52-63, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Comparison of Biodiversity Indices and Distribution of Some Fish Species in the Southeastern Black Sea Coasts

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, Belarus, 5 - 08 Temmuz 2017, ss.512

Comparison of Biodiversity Indices and Distribution of Some Fish Species in the Southeastern Black Sea Coasts

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, Belarus, 5 - 08 Temmuz 2017, ss.512

BYCATCH OF THE MIDWATER TRAWL ON THE SOUTHERN BLACK SEA

FABA 2014: International Symposium On Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014 Creative Commons License

Rize İlinde Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Yapısı

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009, ss.134

Diğer Yayınlar