Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye de İllerin Sosyoekonomik Gelişmişliğinin Belirleyicileri ve 2012 Yılı Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.1-40, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Belediye Tarafından Sunulan Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi Rize Belediyesi Örneği

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.1-44, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye de Coğrafi Bölgelere Göre İllerin 2012 Yılı Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.1-22, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Veri Zarflama Analizi

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Yıldırım, B.F., Önder, E., Editör, Dora Yayıncılık, Bursa, ss.201-227, 2014