Arş.Gör.

GAMZE ÇÜRÜKSULU USTA


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Eğitim Bilgileri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Türkiye

2011 - 2015

2011 - 2015

Yüksek Lisans

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Türkiye

2007 - 2011

2007 - 2011

Lisans

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Yüksek Lisans

"Üniversitelerde Akademik Performans Yönetimi" Danışman ATEŞ, H.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset Bilimi , Kamu Yönetimi, Yönetim Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Yönetimsel Görevler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE İDARELER ARASI HİZMET VE GELİR PAYLAŞIMI: 6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Çürüksulu Usta G.

Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.264-288, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Dijital Çağda Kamu Yönetiminin Beşeri Yönü: Dönüşüm İçin Gerekli Bilgi ve Beceriler

ATEŞ H., ÇÜRÜKSULU G.

15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 15), 1 - 04 Kasım 2017

2014

2014

Bir Öğrenilmiş Çaresizlik Örneği: Yerel Yönetim Personelinin Değişime Adaptasyonu

ATEŞ H., ÇAVUŞOĞLU S., ÇÜRÜKSULU G.

Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 26 Kasım 2014, ss.533-555

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Yerelleşme ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Stratejileri

ÇÜRÜKSULU G.

YENİ SİSTEMDE YEREL YÖNETİMLER CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE MERKEZİ İDARE VE YEREL YÖNETİMLERİN GELECEĞİ, Ateş, Çöpoğlu, Bıyıklıoğlu, Editör, Savaş Yayınevi, Ankara, ss.241-260, 2018

2017

2017

Sivil Toplum Kuruluşlarının Rize İline Değer Katacak Ortaklık Kültürü Yaklaşımları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Analizi

ÇÜRÜKSULU G.

Rize Sivil Toplum Kuruluşları Yerel İşbirliği Çalıştayı: Sorunlar, Çözümler ve Gelecek Perspektifleri, SAKLI A.R., KARATAŞ Z., Editör, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları:21, İstanbul, ss.71-89, 2017

2017

2017

6360 Sayılı Kanun Ekseninde Ulaşım Hizmetleri: Toplu Taşıma ve UKOME Sorunlar ve Çözüm Önerileri

ÇÜRÜKSULU G.

Yerel Hizmetler, ATEŞ H., Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.33-77, 2017

Desteklenen Projeler

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Kasım 2016

Kasım 2016

6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Çalıştayı-3

Çalıştay Organizasyonu

Çürüksulu Usta G.
Antalya, Türkiye

Kasım 2016

Kasım 2016

6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Çalıştayı-2

Çalıştay Organizasyonu

Çürüksulu Usta G.
Ordu, Türkiye

Kasım 2016

Kasım 2016

6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Çalıştayı-1

Çalıştay Organizasyonu

Çürüksulu Usta G.
Sakarya, Türkiye

Ekim 2015

Ekim 2015

Strategic Public Management Symposium 2

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Çürüksulu Usta G.
İstanbul, Türkiye

Ekim 2014

Ekim 2014

Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 1

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Çürüksulu Usta G.
İstanbul, Türkiye


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

Yükseköğretim Kurulu ve İstanbul Bilimler Akademisi, İlim Ahlakından Bilimsel Etiğe Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Rize Sivil Toplum Kuruluşları Yerel İşbirliği Çalıştayı

Katılımcı

Rize-Türkiye

2015

2015

Türkiye Milli Kültür Vakfı, Lisansüstü Öğrenci Eğitim Programı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

İstanbul Bilimler Akademisi, Türkiye İşgücü Piyasasında Gençler ve Yükseköğrenim Yönelim Çalıştayı

Katılımcı

Kırklareli-Türkiye

2014

2014

İstanbul Bilimler Akademisi, Genç Akademisyenler ve Lisansüstü Öğrenciler Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesi Çalıştayı

Katılımcı

Düzce-Türkiye

2014

2014

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyopark Arama Konferansı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

İstanbul Bilimler Akademisi, Lisansüstü Uzman Araştırmacı Eğitim Programı,

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Genç Türkiye Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye