General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Kentleşme Ve Çevre Sorunları
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Public Administration, Management Sciences, Urbanization and Environmental Problems

Metrics

Publication

12

Project

2

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals

Biography

Gamze Çürüksulu Usta, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2011 yılında Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı’ndan, 2015 yılında yüksek lisans derecesini, 2022 yılında doktora derecesini aldı. Doktora sonrası araştırma yapmak üzere 2022-2023 döneminde Amerika Birleşik Devletleri Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign’de bulundu. Araştırma alanı; kamu yönetimi, kamu politikası, yerel yönetimler, yerel politikalar, metropoliten yönetim, büyükşehir belediye yönetimidir. Akademik olarak çeşitli kitap bölümü ve makalelerinin yanı sıra sempozyumda sunulan bildirileri vardır. Farklı akademik ulusal ve uluslararası projelerde bursiyer ve araştırmacı olarak görev alan Çürüksulu Usta, çeşitli bilimsel etkinliklerin düzenlenmesinde aktif rol aldı. 2015 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalında Arş. Gör. olarak görev yapmaya başlayan Çürüksulu Usta, hâlen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Dr. Arş. Gör. olarak görev yapmaktadır.

Contact

Email
gamze.curuksulu@erdogan.edu.tr
Web Page
https://avesis.erdogan.edu.tr/gamze.curuksulu
Office Phone
+90 464 223 5864 Extension: 5180
Office
Oda No: 646
Address
İİBF Zihni Derin Yerleşkesi Fener Mah. Kat:6 Oda No: 646 53100/ Rize