Education Information

Education Information

 • 2018 - 2022 Doctorate

  Istanbul Medeniyet University, Turkey

 • 2011 - 2015 Postgraduate

  Istanbul Medeniyet University, Social Sciences Institute, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Kocaeli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  TÜRKİYE'DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MODELİNDE HİZMET VE GELİR PAYLAŞIMI ANALİZİ: ORDU VE TRABZON ÖRNEĞİ

  Istanbul Medeniyet University

 • 2015 Postgraduate

  "Üniversitelerde Akademik Performans Yönetimi" Danışman ATEŞ, H.

  Istanbul Medeniyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi