Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Periodontal and caries status in unexplained female infertility: A case-control study

JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, vol.92, no.3, pp.446-454, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Variants in taste genes on caries risk and caries activity status

MEDICAL MOLECULAR MORPHOLOGY, vol.53, no.4, pp.244-251, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Gene-environment Interactions in the Etiology of Dental Caries

JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, vol.95, no.1, pp.74-79, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Clinical Evaluation of Enamel Microabrasion for the Aesthetic Management of Mild-to-Severe Dental Fluorosis

JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY, vol.25, no.6, pp.422-430, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Oral Health Status After Orthodontic Treatment: a Retrospective Study

ODOVTOS INTERNATIONAL JOURNAL OF DENTAL SCIENCES, vol.23, no.3, pp.147-154, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Lack of Association between Enamel Gene Variants and Dental Caries in Adults

Cumhuriyet Dental Journal, vol.23, no.2, pp.96-106, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Clinical Evaluation of Dental Restorations in Adults with Different Caries Risk Profile

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.30, no.1, pp.88-92, 2020 (National Refreed University Journal)

7tepe klinik

siyah çay tüketim sıklığının ağız ve diş sağlığına etkisi, vol.15, no.2, pp.176-180, 2019 (National Refreed University Journal)

Çürük Riski ve Genetik

Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.29, no.2, pp.350-356, 2019 (Other Refereed National Journals)

Siyah çay tüketimsıklığının ağız ve dişsağlığına etkisi

7tepe Klinik, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of Tooth Discolouration Severity on the Efficacy and Colour Stability of Two Different Trayless At-Home Bleaching Systems

Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects, vol.12, no.2, pp.120-127, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of tooth discoloration severity on the efficacy and color stability of two different trayless at-home bleaching systems

Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects, vol.12, no.2, pp.120-124, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

AMELX gen polimorfizminin cinsiyet ve çürük riski açısından değerlendirilmesi

Acta Odontol Turc, vol.34, pp.81-85, 2017 (National Refreed University Journal)

Radiopacity evaluation of contemporary resin composites by digitization of images.

European Journal of Dentistry, vol.3, pp.342-347, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of radiopacities of different flowable resin composites

J Oral Maxillofac Radiol, vol.2, pp.21-25, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sklerotik dentine bağlanma

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.30, pp.61-74, 2009 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortodontik Tedavi Sonrası Estetik Restoratif Yaklaşımlar: İki Olgu Sunumu

5. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Turkey, 18 - 19 December 2020

FARKLI İÇECEKLERİN DENTALKOMPOZİTLERİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNE ETKİSİ

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 3 - 05 June 2020

Posterior Matris ile Anterior Estetik: Diastema Olgu Sunumları

22. uluslararası estetik diş hekimliği kongresi, 19 - 21 October 2018

Farklı Yaş Grubundaki Erişkinlerde Çürük Lezyonlarının ICDAS II Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi

Türk Diş Hekimleri Birliği 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 27 - 30 September 2018

Caries Risk and Quality of Dental Restorations

AIC 19th International Congress and CONSEURO, 11 - 13 May 2017

Farklı Konsantrasyonlardaki Karbamit Peroksit Jeller ile Yapılan Beyazlatma Tedavisi: Bir İn Vitro Çalışma

19. Uluslararası Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, İstanbul, Turkey, 27 - 28 October 2014, pp.35

AMELX (+522) Gen Polimorfizmi ile Cinsiyet Arasındaki İlişkinin Çürük Riski Açısından Değerlendirilmesi.

19. Uluslararası Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, İstanbul, Turkey, 27 - 28 October 2014, pp.34

A Combined Approach for Management of Fluorosed Teeth: Three-Year Results.

IADR General Session and Exhibition,, Bokar, Croatia, 10 - 13 September 2014, vol.93, pp.56

Dişhekimliği Pratiğinde Kolay, Hızlı ve Maliyetsiz Çürük Risk Değerlendirmesi: Olgu Sunumları

TDB 20. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi,, İzmir, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.328

Radiopacity of Flowable Composite Resins.

101st FDI Annual World Congress., İstanbul, Turkey, 28 - 31 August 2013, pp.198-296

Bleaching Efficacy and Color Stability of Over-The-Counter Products

101st FDI Annual World Congress., İstanbul, Turkey, 28 - 31 August 2013, pp.1-98

Radiopacity Evaluation Of Zirconia Particle- containing Resin Composites.

The 19th International Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology,, Bergen, Norway, 22 - 27 June 2013, pp.140

Şiddetli florozisli dişlerin minimal invaziv yöntemle tedavisi: Vaka raporu

8. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi,, İzmir, Turkey, 30 November - 02 December 2012, pp.85

Çürük Riski Değerlendirme Yöntemlerinin Etkinliği: Çevresel Faktörler

17. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Girne, Cyprus (Kktc), 27 - 30 September 2012, pp.48

Koruyucu Diş Hekimliğinde Tükürük Aktivite Testleri

17. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Girne, Cyprus (Kktc), 27 - 30 September 2012, pp.47

Is Enamel Microabrasion Sufficient for Aesthetic Management of Fluorosed Teeth?

PER/IADR Congress,, Helsinki, Finland, 12 September 2012 - 15 September 2015, pp.654

Comparison of the microabrasion with a combined approach for aesthetic management of fluorosed teeth.

Across European Borders 5th Conseuro Meeting, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2011, pp.771-857

Farklı ajanların devital dişlerin ağartılmasındaki etkinliklerinin değerlendirilmesi: Olgu sunumları

15. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Muğla, Turkey, 29 April - 01 May 2011, pp.58

Ortodontik tedavi sonrası oluşan başlangıç çürük lezyonlarının mikro-invaziv yöntemle tedavisi: Olgu Sunumları

15. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Muğla, Turkey, 29 April - 01 May 2011, pp.67

Yaygın çürüklerin Equia sistemiyle restorasyonu: Vaka raporu

13. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Turkey, 30 April - 02 May 2010, pp.36

Kompozit restorasyonlarla estetik düzenlemeler: Olgu sunumları.

13. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Turkey, 30 April - 02 May 2010, pp.45

Florozisli dişlerin mikroabrazyon ve muayenehane tipi ağartma yöntemi ile tedavisi: Vaka raporu

12. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 6 - 08 November 2009, pp.121

Books & Book Chapters

Çürüksüz Servikal Lezyonlar

in: Güncel Endodonti ve Restoratif Çalışmaları, Oğuz YOLDAŞ, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.113-120, 2020

Çürüksüz Servikal Lezyonlar

in: Güncel Endodonti ve Restoratif Çalışmaları, Oğuz Yoldaş, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.113-120, 2020