Asst. Prof. GÜL YILMAZ ÇAL


Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Dili Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Language

Metrics

Publication

21

Project

2

Education Information

2009 - 2016

2009 - 2016

Doctorate

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Turkey

2005 - 2009

2005 - 2009

Postgraduate

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Undergraduate

Karadeniz Technical University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

2016

2016

Doctorate

Osmanzâde Tâ’ib Ahmed’in Münşeatı “Gevher-i Yektâ” (Transkripsiyonlu Metin-İnceleme ve Türkçe Kelime Grupları)

Karadeniz Technical University, Yabancı Diller Yüksekokulu, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2009

2009

Postgraduate

Türkçede Kısaltma Grupları

Karadeniz Technical University, Yabancı Diller Yüksekokulu, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philology

Turkish Language and Literature

Modern Turkish Language

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2016 - 2017

2016 - 2017

Research Assistant PhD

Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2007 - 2016

2007 - 2016

Research Assistant

Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2019 - 2021

2019 - 2021

Assistant Director of the Institute

Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Çalışması

Postgraduate

Postgraduate

Türk Dilinin Bugünkü Problemleri

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Tezi

Postgraduate

Postgraduate

Karahanlı Türkçesi

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Türkçesi Grameri

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dilinin Güncel Sorunları-I

Doctorate

Doctorate

Genel Dilbilim

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Çalışmasına Hazırlık

Postgraduate

Postgraduate

Türk Dili Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi I

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi II

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Sait Faik Abasıyanık'ın Öykülerinde Mekan

Yılmaz Çal G.

II: İstanbul Adaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2023, pp.1

2022

2022

TRABZON AĞIZLARINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR

Yılmaz Çal G.

Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Trabzon Sempozyumu I, Trabzon, Turkey, 20 May 2022

2021

2021

OSMANZÂDE TÂʼİB AHMED’İN MÜNŞEATI “GEVHER-İ YEKT”DA SEVGİ VE SAYGI HİTAPLARI

YILMAZ ÇAL G.

XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Rize, Turkey, 14 October 2021

2019

2019

Türk Kültüründe Kuşlar Bağlamında Atmacacılık Geleneği ve Rize Ağzındaki İzleri

YILMAZ ÇAL G.

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.927-940

2010

2010

Orhun Abidelerindeki Bir Cümle Hakkında: "Kanıng Subça Yügürti, Süngüküng Tagça Yatdı."

YILMAZ ÇAL G.

III.Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 September 2010, vol.1, pp.229-236

2008

2008

Divanu Lügati't-Türk'te ve Mukaddimetü'l Edeb'deki Giyim Kuşam Kelimeleri

YILMAZ ÇAL G.

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu, Rize, Turkey, 17 - 19 October 2008, pp.686-695

Books & Book Chapters

2023

2023

Karahanlı Tükçesi Ses Bilgisi

Yılmaz Çal G.

in: Tarihî Türk Lehçelerinin Ses Bilgisi, Doç. Dr. Ümit Hunutlu,Dr. Öğr. Üyesi Gül Yılmaz Çal,Dr. Öğr. Üyesi Serap Ekşioğlu, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.147-215, 2023

2022

2022

RİZE’DE AĞIT GELENEĞİ VE RİZE AĞZININ BU GELENEĞE YANSIMALARI

YILMAZ ÇAL G.

in: SOSYAL BİLİMLERDE AKTÜEL ARAŞTIRMALAR: ETKİLER-SONUÇLAR (1), Arslan, Yusuf, Editor, KALAN YAYINLARI, İstanbul, pp.415-453, 2022

2021

2021

OSMANZÂDE TÂʼİB AHMED’İN MÜNŞEATI “GEVHER-İ YEKT”DA SEVGİ VE SAYGI HİTAPLARI

Yılmaz Çal G.

in: Yunus Emre-Mehmet Akif Armağanı Türk Dili Araştırmaları II, Doç. Dr. Ümit Hunutlu,Öğr. Gör. Dr. Emrah Seferoğlu,Öğr. Gör. Dr. Mehmed Fatih Yılmaz,Öğr. Gör. Figen Tavukçu,Arş. Gör. Seher Erenbaş Pehlivan, Editor, Akçağ, Ankara, pp.317-333, 2021

2020

2020

Çocuklara Adanan Bir Ömür: Mustafa Ruhi Şirin

YILMAZ ÇAL G.

in: Trabzon’un Kültürel 100’ü, Prof.Dr. M. Muhsin Kalkışım, Prof. Dr. Yavuz Bayram, Doç. Dr. Mehmet Sait Çalka, Doç. Dr. Muzaffer Başkaya, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Gökçek, Dr. Öğr. Üyesi İlhan Gök, Editor, Buhara Yayınları, İstanbul, pp.388-403, 2020

2020

2020

Trabzon İli ve Yöresi Ağızlarında Fındık İle İlgili Kelimeler

Yılmaz Çal G.

in: Doğu Karadeniz’de Toplum ve Kültür I, Doç. Dr. Musa Yavuz Alptekin, Editor, Serander, Trabzon, pp.173-198, 2020

Episodes in the Encyclopedia

2022

2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

YILMAZ ÇAL G.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-2, 2022

2022

2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

YILMAZ ÇAL G.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-2, 2022

2022

2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

YILMAZ ÇAL G.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2022

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dergisi (TÜRKDED)

Committee Member

2019 - 2021

2019 - 2021

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Editor

Scientific Refereeing

August 2020

August 2020

littera Turca

Other Indexed JournalJury Memberships

May-2020

May 2020

Post Graduate

Post Graduate - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

March-2019

March 2019

Post Graduate

Post Graduate - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

February-2019

February 2019

Post Graduate

Post Graduate - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

March-2018

March 2018

Post Graduate

Post Graduate - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi