Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Association of Histopathology and Hemogram Findings Following Sleeve Gastrectomy

BARIATRIC SURGICAL PRACTICE AND PATIENT CARE, vol.14, no.4, pp.160-164, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Fibroepithelial stromal polyp in the labia minora of a female adolescent

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, vol.39, no.6, pp.866-867, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Protective effects of vitamin D on ischemia-reperfusion injury of the ovary in a rat model

IRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES, vol.21, no.6, pp.593-599, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The Effect of Ticagrelor on Ischemia-Reperfusion Injury of Kidney: Is the Pleiotropic Effect a Valid Factor?

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.23, no.6, pp.917-924, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Adrenal ganglioneuroma: report of a new case

ENDOCRINE, vol.35, no.3, pp.293-296, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Incidental Cutaneous Microcystic/Reticular Schwannoma in Pilonidal Sinus

Balkan Medical Journal, vol.37, no.1, pp.52-53, 2020 (Other Refereed National Journals)

HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS IN SLEEVE GASTRECTOMIES: ANALYSIS OF 63 CASES

E-journal of New World Sciences Academy, vol.14, no.4, pp.189-193, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

CHOLESTEROLOSIS VS CHOLESTEROL POLYPS: LIPID PROFILE

E-journal of New World Sciences Academy, vol.14, no.3, pp.163-167, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mucin-secreting encapsulated follicular variant of thyroid papillary carcinoma: a case report

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.10, no.3, pp.408-410, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Cancer frequency: Kars province

International Journal of Research in Medical Sciences, vol.7, no.4, pp.1067, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Nefrektomiden 9 Yıl Sonra Yumuşak Doku Metastazı Olan RHK: Olgu Sunumu

Yeni Üroloji Dergisi, vol.14, no.1, pp.53-56, 2019 (Other Refereed National Journals)

FREQUENCY OF HYDATIDIFORM MOLE IN CURETTAGE MATERIAL BETWEEN 2014 AND 2016 IN A UNIVERSITY HOSPITAL

E-Journal of New World Sciences Academy, vol.13, no.3, pp.66-71, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Benfothiamin and Vitamin D in Ischemia / Reperfusion Model of Rat Skeletal Muscle

E Journal of Cardiovascular Medicine, vol.6, no.2, pp.52-59, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Esophagus Endoscopic Biopsy Results of Kars

Kafkas Journal of Medical Sciences, vol.8, no.50, pp.52-58, 2018 (Other Refereed National Journals)

Comparison of platelet indices in papillary thyroid carcinoma and microcarcinoma

Journal of Turgut Ozal Medical Center, vol.25, no.1, pp.122-124, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lower Gastrointestinal Endoscopic Biopsy Results of Kars Region

Kafkas Journal of Medical Sciences, vol.8, no.50, pp.70-79, 2018 (Other Refereed National Journals)

Endoscopic Gastric Biopsy Results: Kars Province

Kafkas Journal of Medical Sciences, vol.7, no.1, pp.47-52, 2017 (Other Refereed National Journals)

Organoklorlu Pestisitlerin Yüksek Omurgalı Böbreği Üzerindeki Histopatolojik Etkileri

Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.2, pp.26-35, 2016 (Other Refereed National Journals)

Cotyledonoid leiomyoma of uterus a case report

TURKISH JOURNAL OF PATHOLOGY, vol.27, no.3, pp.257-260, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ağız Tabanında Görülen Homojenize Lökoplaki: OLgu Sunumu

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020, pp.1

Occupation Risks And Diseases In Pathologists

1.Uluslararası bilim ve inovasyon kongresi, 26 - 29 August 2019

Mesane biyopsileri: İki şehrin hikayesi

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 16 - 17 November 2018

Leiomyoma mı leiomyosarkoma mı? Klinik bilginin önemi

Akşemseddin Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, 12 - 16 September 2018

Büllöz Deri Hastalıklarında Histopatolojik İnceleme

5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2 - 03 November 2018

TAZE DOKU VE PARAFİN BLOKTAN İMMUNFLORESAN BOYAMA PROTOKOLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 19 October 2018, pp.133-138

The Effects Of Some Plant Extracts On The Digestive And Urinary System

International Euroasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 26 - 27 April 2018

The Effects of Arsenic on the Digestive System Histology

International Euroasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 26 - 27 April 2018

FREQUENCY OF HYDATIDIFORM MOLE IN CURETTAGE MATERIAL BETWEEN 2014 AND 2016 IN A UNIVERSITY HOSPITAL

ISS2017 2nd International Science Symposium“Science Festival”, TIFLİS, Georgia, 5 - 08 November 2017

Nadir bir varyant: Pleomorfik lobüler karsinom.

14. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Turkey, 19 - 22 October 2017

The relationship between histopathologic findings and body mass index in sleevegastrectomy materials

5. National and 3. Mediterranean Congress for the surgery of obesity and metabolic disorders, Antalya, Turkey, 12 October 2017 - 17 January 2018, pp.45-46

Books & Book Chapters

DENEYSEL ÇALIŞMALAR GÖZÜYLE PARASETAMOL TOKSISITESINE GÜNCEL BIR BAKIŞ

in: Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Doç. Dr. Atilla ATİK, Dr. Öğr. Üyesi Levent Albayrak, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Açıkgöz, Dr. Öğr. Üyesi Emre Gökçen, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.175-185, 2019

THE VALUE OF BIOCHEMICAL, HORMONAL AND COAGULATION RELATED TESTS IN THE DIAGNOSIS OF MOL HYDATIFORM

in: New Horizons in Health Sciences, Doç. Dr. Atilla ATİK,Assist. Prof. Levent Albayrak, MD., Assist. Prof. Özgür Açıkgöz, MD., Assist. Prof. Emre Gökçen, MD., Editor, Gece Kitaplığı, pp.109-129, 2019