Dr.Öğr.Üyesi

HAYDAR KARADAĞ


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Eğitim Bilgileri

2008 - 2014

2008 - 2014

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Yüksek Lisans

Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Lisans

Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Türkiye’de Gayrimenkul Piyasası ve Gayrimenkul Piyasasının Regülasyonu

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü

2008

2008

Yüksek Lisans

Türkiye’de Yabancıların Gayrimenkul Ediniminin İktisadi ve Mali Etkileri

Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, İktisat Politikası

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2015 - 2018

2015 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dekan Yardımcısı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Akademi Dışı Deneyim

2007 - 2015

2007 - 2015

Devlet Memuru

Diğer Kamu Kurumu, Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI

Lisans

Lisans

BÖLGESEL İKTİSAT

Lisans

Lisans

İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

Lisans

Lisans

İKTİSADİ DÜŞÜNCELER OKULU

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Ortadoğu’daki Terörün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Panel Veri Analizi

KARADAĞ H. , Şit M.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.8, sa.2, ss.1313-1329, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

DÖVİZ KURUNU BELİRLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ARDL SINIR TESTİ UYGULAMASI

Şit M., KARADAĞ H.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, sa.23, ss.151-168, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KAMU HARCAMALARI-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK TESTİ

Şit M., KARADAĞ H.

Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.33-41, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

The Relationship between Foreign Housing Investments and Tourism in Turkey: Causality Analysis

KARADAĞ H. , ŞİT M.

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, sa.51, ss.115-126, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Türkiye’de Gayrimenkul Piyasasının Regülasyonu: Gayrimenkul Piyasası Kurumu Önerisi

KARADAĞ H. , TUNALI H.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), sa.35, ss.1-27, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL FINANCIAL CENTERS IN ECONOMIC DEVELOPMENT: THE CASE OF ISTANBUL

ŞİT M., KARADAĞ H.

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.43-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

A STUDY ON VENTURE CAPITAL: PERFORMANCE ANALYSIS OF VENTURE CAPITAL INVESTMENT TRUST INCORPORATIONS IN TURKEY

GÜN M., KARADAĞ H.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.16, sa.1, ss.57-74, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Osmanlı Devleti’nde Toprak Mülkiyetinin İktisadi Sistemler Açısından Değerlendirilmesi

KARADAĞ H. , ŞİT M.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.4, ss.45-65, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TURİZM TALEBİ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

ŞİT M., KARADAĞ H.

ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES HUMANITIES, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2020

2019

2019

The Impact of Tourism Demand on Tax Revenues and Bank Loans in Turkey

Şit M., Şit A., KARADAĞ H.

International Conference on Applied Economics (ICOAE) 2019, Milan, İtalya, 4 - 06 Temmuz 2019, ss.1-9

2018

2018

Mutluluk Ekonomisi - Türkiye’de Katılım Bankaları Tarafından Verilen Konut Kredileri Açısından Bir Analiz

KARADAĞ H. , ŞİT M.

1st International Congress on Islamic Economy and Finance:The Past and The Present, Karabük, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018, ss.5-6

2018

2018

Kamu Borcu Çevirme Oranı Açısından Türkiye İle Bazı Anglosakson Ve Kuzey Avrupa Ülkelerin Karşılaştırılması

ŞİT A., ŞİT M., KARADAĞ H.

2.Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, ss.487-493

2018

2018

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN FİNANSMANINDA KATILIM BANKALARINCA KULLANDIRILAN GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI

KARADAĞ H. , Şit M., Şit A.

II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, ss.530-537

2017

2017

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KAMU HARCAMALARI-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK TESTİ

ŞİT M., KARADAĞ H.

1. ULUSLARARASI SOSYAL VE İSLAMİ BİLİMLER KONFERANSI, Kocaeli, Türkiye, 22 Aralık 2017, ss.56-57

2017

2017

THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL FINANCIAL CENTERS IN ECONOMIC DEVELOPMENT THE CASE OF ISTANBUL

KARADAĞ H. , ŞİT M., ŞİT A.

Uluslararası Türk-Gürcü Bilim Konferansı, Gori, Gürcistan, 15 - 16 Aralık 2017

2017

2017

TÜRKİYE'DE GAYRİMENKUL PİYASASININ GELİŞİMİ VE KATILIM BANKALARI İLE İLİŞKİSİ

KARADAĞ H. , ŞİT M., ŞİT A.

1. ULUSLARARASI EL-RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017, ss.143

2017

2017

KATILIM BANKALARI MÜŞTERİLERİNİN MEMNUNİYET DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI: ŞANLIURFA VE GAZİANTEP İLLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

KARADAĞ H. , ŞİT M., ŞİT A.

1. ULUSLARARASI EL-RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017, ss.142

2017

2017

Gayrimenkul Sektörünün Finansmanında Katılım Bankalarına Kullandırılan Gayrimenkul Fonları

KARADAĞ H.

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.353

2017

2017

THE DETERMINANTS OF REAL ESTATE PRICING IN TURKEY - A HEDONIC PRICING MODEL APPLICATION

AKAY A. , KARADAĞ H.

22nd Eurasia Business and Economics Society Conference, Roma, İtalya, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.122 Creative Commons License

2012

2012

Gayrimenkul Piyasasındaki Gelişmelerin Finansal Krizler Üzerindeki Etkisi – Türkiye Örneği

KARADAĞ H. , ŞİT M.

1. Ulusal Genç Sosyal Bilimciler Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2012, ss.1

2012

2012

1. Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya Arasındaki Ticari İlişkiler (İthalat-İhracat)

KARADAĞ H. , ŞİT M.

Halk Kültüründe İktisat ve Ticaret Uluslararası Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2012, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Para arzı şoku ekonomideki güveni nasıl etkiler? Türkiye örneği

Usta A. , Karadağ H.

Finansal Servis Bankacılık ve Finans, Musa Gün, Editör, Livre de Lyon, Lyon, ss.75-87, 2020

2020

2020

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİNİN KONUT FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNE ETKİSİ

KARADAĞ H.

EKONOMİ VE FİNANS ALANINDA YAPILAN AMPİRİK ÇALIŞMALAR-2, TELEK, CEBRAİL ŞİT, AHMET ALANCIOĞLU, ERDAL, Editör, GAZİ KİTABEVİ, ss.91-104, 2020

2020

2020

Türkiye Ekonomisinde Faiz Oranlarındaki Değişimlerin Konut Piyasası Üzerindeki Etkileri

KARADAĞ H.

MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER ÜZERİNEAMPİRİK ÇALIŞMALAR, Şit, Mustafa Alancıoğlu, Erdal, Editör, Gazi Kitabevi, ss.171-186, 2020

2020

2020

Kentleşme ve Konut Sektöründe Yaşanan Sorunların Sosyo-Politik ve Ekonomik Değişkenler ve Aktörler Üzerinden Değerlendirilmesi

YILDIRIM K. , KARADAĞ H.

KAVRAMSAL VE GÜNCEL BOYUTLARIYLA SOSYAL SORUNLAR, Çalış, Nurullah Karataş, Zeki, Editör, Efe Akademi, ss.269-303, 2020

2019

2019

Does The Monetary Policy Implemented by The Central Bank Lead to The Housing Bubble? Empirical Analysis for Turkish Economy

KARADAĞ H. , ŞİT M.

Current Issues in Finance, Economy and Politics, Çağatay Başarır, Editör, Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin, ss.95-104, 2019

2018

2018

The Significance of Participation Banking In Turkey’s Economic Growth Performance

ŞİT M., KARADAĞ H.

Current Research On Islam Economics, Hasan Bülent KANTARCI, Vedat CENGİZ, Editör, New York Science Publishing, New York, ss.83-106, 2018

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Uluslararası İktisat, İşletme ve Politika Dergisi

Yayın Kurul Üyesi