Assoc. Prof. HAYDAR KARADAĞ


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

İktisat Politikası


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Economic Policy

Metrics

Publication

39

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

3

Thesis Advisory

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2008 - 2014

2008 - 2014

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İktisat, Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Postgraduate

Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası, Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Türkiye’de Gayrimenkul Piyasası ve Gayrimenkul Piyasasının Regülasyonu

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İktisat Bölümü

2008

2008

Postgraduate

Türkiye’de Yabancıların Gayrimenkul Ediniminin İktisadi ve Mali Etkileri

Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Economics

Economic Policy

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2015 - 2018

2015 - 2018

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Vice Dean

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Non Academic Experience

2007 - 2015

2007 - 2015

Devlet Memuru

Other Public Institution, Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Para Teorisi ve Politikası-1

Undergraduate

Undergraduate

Para Teorisi ve Politikası-2

Undergraduate

Undergraduate

İktisada Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Banka ve Finans Piyasaları

Postgraduate

Postgraduate

Para Teorisi ve Politikası

Undergraduate

Undergraduate

İktisada Giriş

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Türkiye Ekonomisinde Turizm Talebi ile Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Analizi

Şit M., Karadağ H.

ISPEC 5th International Conference on Social Sciences Humanities, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020 Sustainable Development

2019

2019

The Impact of Tourism Demand on Tax Revenues and Bank Loans in Turkey

ŞİT M., ŞİT A., KARADAĞ H.

International Conference on Applied Economics (ICOAE 2019), Milan, Italy, 4 - 06 July 2019, pp.675-685

2018

2018

Mutluluk Ekonomisi - Türkiye’de Katılım Bankaları Tarafından Verilen Konut Kredileri Açısından Bir Analiz

KARADAĞ H., ŞİT M.

1st International Congress on Islamic Economy and Finance:The Past and The Present, Karabük, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.5-6

2018

2018

Gayrimenkul Sektörünün Finansmanında Katılım Bankalarınca Kullandırılan Gayrimenkul Yatırım Fonları

KARADAĞ H., ŞİT M., ŞİT A.

2. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.530-537

2018

2018

Kamu Borcu Çevirme Oranı Açısından Türkiye İle Bazı Anglosakson Ve Kuzey Avrupa Ülkelerin Karşılaştırılması

ŞİT A., ŞİT M., KARADAĞ H.

2.Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.487-493

2017

2017

Türkiye Ekonomisinde Kamu Harcamaları-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi

Şit M., Karadağ H.

1. Uluslararası Sosyal ve İslami Bilimler Konferansı, Kocaeli, Turkey, 22 December 2017, pp.56-57 Sustainable Development

2017

2017

The Importance of International Financial Centers in Economic Development: The Case of Istanbul

Karadağ H., Şit M., Şit A.

Uluslararası Türk-Gürcü Bilim Konferansı, Gori, Georgia, 15 - 16 December 2017 Sustainable Development

2017

2017

Katılım Bankaları Müşterilerinin Memnuniyet Düzeyinin Araştırılması: Şanlıurfa ve Gaziantep İlleri Üzerine Bir Uygulama

Karadağ H., Şit M., Şit A.

1. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 9 - 12 November 2017, pp.142

2017

2017

Türkiye'de Gayrimenkul Piyasasının Gelişimi ve Katılım Bankaları İle İlişkisi

Karadağ H., Şit M., Şit A.

1. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 9 - 12 November 2017, pp.143

2017

2017

The Determinants of Real Estate Pricing in Turkey - A Hedonic Pricing Model Application

Akay A., Karadağ H.

22nd Eurasia Business and Economics Society Conference, Rome, Italy, 24 - 26 May 2017, pp.122 Creative Commons License Sustainable Development

2016

2016

Türkiye ve Azerbaycan Vatandaşlarının Karşılıklı Olarak Gayrimenkul Edinimlerinin Ülke Ekonomilerine Etkileri

Karadağ H., Gün M.

I. Milletlerarası Türkiye Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.515-518

2012

2012

1. Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya Arasındaki Ticari İlişkiler (İthalat-İhracat)

ŞİT M., KARADAĞ H.

Halk Kültüründe İktisat ve Ticaret Uluslararası Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 27 - 29 April 2012

2012

2012

Gayrimenkul Piyasasındaki Gelişmelerin Finansal Krizler Üzerindeki Etkisi - Türkiye Örneği

KARADAĞ H., ŞİT M.

1. Ulusal Genç Sosyal Bilimciler Kongresi, Zonguldak, Turkey, 6 - 08 September 2012, pp.16-21

2009

2009

Economical and Financial Effects of Property Sale to the Foreigners after the Year 2000 in Turkey

KANTARCI H. B., KARADAĞ H.

Managing Services in the Knowledge Economy 2009, Famalicao, Portugal, 15 - 17 June 2009, pp.283-293

Books & Book Chapters

2022

2022

Impact of Financial Development on Economic Complexity in Turkey

Türedi S., Şit M., Karadağ H.

in: Studies on Interdisciplinary Economics and Business – Volume V, Özer Özçelik, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.63-76, 2022

2021

2021

The Relationship between the Happiness Index and the Housing Prices in Selected EU Economies, Turkey and Russia

KARADAĞ H.

in: Studies on Interdisciplinary Economics And Business - Volume IV, Özçelik, Özer, Editor, Peter Lang GmbH, Berlin, pp.119-128, 2021

2020

2020

Para arzı şoku ekonomideki güveni nasıl etkiler? Türkiye örneği

Usta A., Karadağ H.

in: Finansal Servis Bankacılık ve Finans, Musa Gün, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.75-87, 2020

2020

2020

Türkiye Ekonomisinde Faiz Oranlarındaki Değişimlerin Konut Piyasası Üzerindeki Etkileri

Karadağ H.

in: Makro Ekonomik Göstergeler Üzerine Ampirik Çalışmalar, Şit,Mustafa Alancıoğlu,Erdal, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.171-186, 2020

2020

2020

Türkiye Ekonomisinde Tüketici Fiyat Endeksinin Konut Fiyat Endeksi Üzerine Etkisi

Karadağ H.

in: Ekonomi ve Finans Alanında Yapılan Ampirik Çalışmalar-2, TELEK,CEBRAİL ŞİT,AHMET ALANCIOĞLU,ERDAL, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.91-104, 2020

2020

2020

Kentleşme ve Konut Sektöründe Yaşanan Sorunların Sosyo-Politik ve Ekonomik Değişkenler ve Aktörler Üzerinden Değerlendirilmesi

Yıldırım K., Karadağ H.

in: Kavramsal ve Güncel Boyutlarıyla Sosyal Sorunlar, Çalış,Nurullah Karataş,Zeki, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.269-303, 2020

2019

2019

Does The Monetary Policy Implemented by The Central Bank Lead to The Housing Bubble? Empirical Analysis for Turkish Economy

KARADAĞ H., ŞİT M.

in: Current Issues in Finance, Economy and Politics, Çağatay Başarır, Editor, Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin, pp.95-104, 2019

Activities in Scientific Journals

2017 - 2020

2017 - 2020

Publication Committee Member