Asst. Prof.

HAYDAR KARADAĞ


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Education Information

2008 - 2014

2008 - 2014

Doctorate

Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Postgraduate

Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası, Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Türkiye’de Gayrimenkul Piyasası ve Gayrimenkul Piyasasının Regülasyonu

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İktisat Bölümü

2008

2008

Postgraduate

Türkiye’de Yabancıların Gayrimenkul Ediniminin İktisadi ve Mali Etkileri

Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Economics, Economic Policy

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2015 - 2018

2015 - 2018

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Vice Dean

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Non Academic Experience

2007 - 2015

2007 - 2015

Devlet Memuru

Other Public Institution, Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI

Undergraduate

Undergraduate

BÖLGESEL İKTİSAT

Undergraduate

Undergraduate

İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

İKTİSADİ DÜŞÜNCELER OKULU

Articles Published in Other Journals

2021

2021

The Uncertainty Index and Foreign Direct Real Estate Investments in Developing Economies

KARADAĞ H.

Emerging Science Journal, vol.5, no.4, pp.512-520, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

The Relationship Between Industrial Production Index, Oil Prices and Consumer Price Index in the Turkish Economy

KARADAĞ H.

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.2, pp.211-223, 2021 (Other Refereed National Journals)

2021

2021

COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENERJİ SEKTÖRÜNDE YAŞANAN GELİŞMELER

KARADAĞ H.

Turkish Business Journal, vol.2, no.3, pp.11-23, 2021 (Other Refereed National Journals)

2021

2021

Türkiye Ekonomisinde Bankalar Tarafından Verilen Konut Kredileri, Konut Satışları ve İşsizlik Arasındaki İlişki (2010:Q1-2020:Q3)

KARADAĞ H.

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, no.80, pp.403-422, 2021 (Other Refereed National Journals)

2021

2021

Türkiye Ekonomisinde Turizm Gelirlerinin TÜFE’ye Etkisinin İncelenmesi: MWALD Temelli Nedensellik Analizi

KARADAĞ H.

Journal of Tourism Intelligence and Smartness, vol.4, no.1, pp.31-42, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

Türkiye Ekonomisinde 1990-2016 Döneminde Turizm ve Çevre İlişkisinin Ekonometrik Analizi

KARADAĞ H.

Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, vol.5, no.1, pp.164-175, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Ortadoğu’daki Terörün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Panel Veri Analizi

ŞİT M., KARADAĞ H.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.2, pp.1313-1329, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

DÖVİZ KURUNU BELİRLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ARDL SINIR TESTİ UYGULAMASI

Şit M., KARADAĞ H.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, no.23, pp.151-168, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Döviz Kurunu Belirleyen Ekonomik Faktörler: Türkiye Ekonomisi İçin ARDL Sınır Testi Uygulaması

ŞİT M., KARADAĞ H.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.12, no.23, pp.151-168, 2019 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Türkiye’de Gayrimenkul Piyasasının Regülasyonu: Gayrimenkul Piyasası Kurumu Önerisi

TUNALI H., KARADAĞ H.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), no.35, pp.1-27, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KAMU HARCAMALARI-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK TESTİ

Şit M., KARADAĞ H.

Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.33-41, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

The Relationship Between Foreign Housing Investments And Tourism in Turkey: Causality Analysis

ŞİT M., KARADAĞ H.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.51, pp.115-126, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Türkiye Ekonomisinde Kamu Harcamaları Ekonomik Büyüme İlişkisi: Toda Yamamoto Nedensellik Testi

ŞİT M., KARADAĞ H.

Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.33-41, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL FINANCIAL CENTERS IN ECONOMIC DEVELOPMENT: THE CASE OF ISTANBUL

ŞİT M., KARADAĞ H.

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, vol.2, no.1, pp.43-50, 2018 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

A STUDY ON VENTURE CAPITAL: PERFORMANCE ANALYSIS OF VENTURE CAPITAL INVESTMENT TRUST INCORPORATIONS IN TURKEY

GÜN M., KARADAĞ H.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.16, no.1, pp.57-74, 2016 (National Refreed University Journal)

2016

2016

Osmanlı Devleti’nde Toprak Mülkiyetinin İktisadi Sistemler Açısından Değerlendirilmesi

KARADAĞ H. , ŞİT M.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.4, pp.45-65, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

A Study on Venture Capital: Performance Analysis of Venture Capital Investment Trust in Corporations in Turkey

GÜN M., KARADAĞ H.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.1, pp.57-74, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TURİZM TALEBİ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

ŞİT M., KARADAĞ H.

ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES HUMANITIES, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020

2019

2019

The Impact of Tourism Demand on Tax Revenues and Bank Loans in Turkey

ŞİT M., ŞİT A., KARADAĞ H.

International Conference on Applied Economics (ICOAE 2019), Milan, Italy, 4 - 06 July 2019, pp.675-685

2018

2018

Mutluluk Ekonomisi - Türkiye’de Katılım Bankaları Tarafından Verilen Konut Kredileri Açısından Bir Analiz

KARADAĞ H. , ŞİT M.

1st International Congress on Islamic Economy and Finance:The Past and The Present, Karabük, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.5-6

2018

2018

Gayrimenkul Sektörünün Finansmanında Katılım Bankalarınca Kullandırılan Gayrimenkul Yatırım Fonları

KARADAĞ H. , ŞİT M., ŞİT A.

2. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.530-537

2018

2018

Kamu Borcu Çevirme Oranı Açısından Türkiye İle Bazı Anglosakson Ve Kuzey Avrupa Ülkelerin Karşılaştırılması

ŞİT A., ŞİT M., KARADAĞ H.

2.Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.487-493

2018

2018

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN FİNANSMANINDA KATILIM BANKALARINCA KULLANDIRILAN GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI

KARADAĞ H. , Şit M., Şit A.

II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.530-537

2017

2017

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KAMU HARCAMALARI-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK TESTİ

ŞİT M., KARADAĞ H.

1. ULUSLARARASI SOSYAL VE İSLAMİ BİLİMLER KONFERANSI, Kocaeli, Turkey, 22 December 2017, pp.56-57

2017

2017

THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL FINANCIAL CENTERS IN ECONOMIC DEVELOPMENT THE CASE OF ISTANBUL

KARADAĞ H. , ŞİT M., ŞİT A.

Uluslararası Türk-Gürcü Bilim Konferansı, Gori, Georgia, 15 - 16 December 2017

2017

2017

Türkiye'de Gayrimenkul Piyasasının Gelişimi ve Katılım Bankaları ile İlişkisi

KARADAĞ H. , ŞİT M., ŞİT A.

1. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 12 November 2017, pp.144

2017

2017

Katılım Bankaları Müşterilerinin Memnuniyet Düzeyinin Araştırılması: Şanlıurfa ve Gaziantep İlleri Üzerine Bir Uygulama

ŞİT A., ŞİT M., KARADAĞ H.

1. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 12 November 2017, pp.143

2017

2017

KATILIM BANKALARI MÜŞTERİLERİNİN MEMNUNİYET DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI: ŞANLIURFA VE GAZİANTEP İLLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

KARADAĞ H. , ŞİT M., ŞİT A.

1. ULUSLARARASI EL-RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 9 - 12 November 2017, pp.142

2017

2017

TÜRKİYE'DE GAYRİMENKUL PİYASASININ GELİŞİMİ VE KATILIM BANKALARI İLE İLİŞKİSİ

KARADAĞ H. , ŞİT M., ŞİT A.

1. ULUSLARARASI EL-RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 9 - 12 November 2017, pp.143

2017

2017

Gayrimenkul Sektörünün Finansmanında Katılım Bankalarına Kullandırılan Gayrimenkul Fonları

KARADAĞ H.

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.353

2017

2017

The Determinants of Real Estate Pricing in Turkey - A Hedonic Pricing Model Application

AKAY A., KARADAĞ H.

22. Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, ROMA, Italy, 24 - 26 May 2017, pp.122

2017

2017

THE DETERMINANTS OF REAL ESTATE PRICING IN TURKEY - A HEDONIC PRICING MODEL APPLICATION

AKAY A. , KARADAĞ H.

22nd Eurasia Business and Economics Society Conference, Roma, Italy, 24 - 26 May 2017, pp.122 Creative Commons License

2016

2016

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN VATANDAŞLARININ KARŞILIKLI OLARAK GAYRİMENKUL EDİNİMLERİNİN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ

KARADAĞ H. , GÜN M.

I. Milletlerarası Türkiye Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.515-518

2016

2016

Türkiye ve Azerbaycan Vatandaşlarının Karşılıklı Olarak Gayrimenkul Edinimlerinin Ülke Ekonomilerine Etkileri

KARADAĞ H. , GÜN M.

1. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.515-518

2012

2012

1. Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya Arasındaki Ticari İlişkiler (İthalat-İhracat)

ŞİT M., KARADAĞ H.

Halk Kültüründe İktisat ve Ticaret Uluslararası Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 27 - 29 April 2012

2012

2012

Gayrimenkul Piyasasındaki Gelişmelerin Finansal Krizler Üzerindeki Etkisi - Türkiye Örneği

KARADAĞ H. , ŞİT M.

1. Ulusal Genç Sosyal Bilimciler Kongresi, Zonguldak, Turkey, 6 - 08 September 2012, pp.16-21

2009

2009

Economical and Financial Effects of Property Sale to the Foreigners after the Year 2000 in Turkey

KANTARCI H. B. , KARADAĞ H.

Managing Services in the Knowledge Economy 2009, Famalicao, Portugal, 15 - 17 June 2009, pp.283-293

Books & Book Chapters

2021

2021

The Relationship between the Happiness Index and the Housing Prices in Selected EU Economies, Turkey and Russia

KARADAĞ H.

in: Studies on Interdisciplinary Economics And Business - Volume IV, Özçelik, Özer, Editor, Peter Lang GmbH, Berlin, pp.119-128, 2021

2020

2020

Para arzı şoku ekonomideki güveni nasıl etkiler? Türkiye örneği

Usta A. , Karadağ H.

in: Finansal Servis Bankacılık ve Finans, Musa Gün, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.75-87, 2020

2020

2020

Kentleşme ve Konut Sektöründe Yaşanan Sorunların Sosyo-Politik ve Ekonomik Değişkenler ve Aktörler Üzerinden Değerlendirilmesi

YILDIRIM K. , KARADAĞ H.

in: KAVRAMSAL VE GÜNCEL BOYUTLARIYLA SOSYAL SORUNLAR, Çalış, Nurullah Karataş, Zeki, Editor, Efe Akademi, pp.269-303, 2020

2020

2020

Para Arzı Şoku Ekonomideki Güveni Nasıl Etkiler? Türkiye Örneği

USTA A. , KARADAĞ H.

in: Finansal Servis Bankacılık ve Finans, Musa Gün, Editor, Livre De Lyon, Lyon, pp.75-87, 2020

2020

2020

Türkiye Ekonomisinde Faiz Oranlarındaki Değişimlerin Konut Piyasası Üzerindeki Etkileri

KARADAĞ H.

in: MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER ÜZERİNEAMPİRİK ÇALIŞMALAR, Şit, Mustafa Alancıoğlu, Erdal, Editor, Gazi Kitabevi, pp.171-186, 2020

2020

2020

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİNİN KONUT FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNE ETKİSİ

KARADAĞ H.

in: EKONOMİ VE FİNANS ALANINDA YAPILAN AMPİRİK ÇALIŞMALAR-2, TELEK, CEBRAİL ŞİT, AHMET ALANCIOĞLU, ERDAL, Editor, GAZİ KİTABEVİ, pp.91-104, 2020

2019

2019

Does The Monetary Policy Implemented by The Central Bank Lead to The Housing Bubble? Empirical Analysis for Turkish Economy

KARADAĞ H. , ŞİT M.

in: Current Issues in Finance, Economy and Politics, Çağatay Başarır, Editor, Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin, pp.95-104, 2019

2018

2018

The Significance of Participation Banking In Turkey’s Economic Growth Performance

ŞİT M., KARADAĞ H.

in: Current Research On Islam Economics, Hasan Bülent KANTARCI, Vedat CENGİZ, Editor, New York Science Publishing, New York, pp.83-106, 2018

Activities in Scientific Journals

2017 - Continues

2017 - Continues

Uluslararası İktisat, İşletme ve Politika Dergisi

Publication Committee Member