Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Spor Eğitim Dergisi, vol.5, no.3, pp.187-195, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relation of Sports Sciences with Other Disciplines in a Multidisciplinary Framework

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.27-33, 2020 (Other Refereed National Journals)

EXAMINING SELF-ESTEEM OF AMATEUR FOOTBALL PLAYERS IN TERMS OF SOME VARIABLES

The Online Journal of Recreation and Sport, vol.9, no.1, pp.1-14, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of Mental Toughness Situations of Athletes Interested in Team and Individual Sports

Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.55-64, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TAKIM VE BİREYSEL SPORLAR İLE İLGİLENEN SPORCULARIN ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DURUMLARININ İNCELENMESİ

Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.55-64, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokul 4 Sınıf ve Ortaokul 5 Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum ve Öz Yeterliklerinin İncelenmesi

Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.11, no.2, pp.110-119, 2016 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of fourth grade primary school students attitudes and self efficacy towards physical education course using socio cultural approach

Educational Research and Reviews, vol.11, no.22, pp.2034-2047, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vücut Geliştirme ve Fitness Merkezinde Spor Yapan BireylerinBeden Bölgelerinden Hoşnut Olma Düzeylerinin Yaş veCinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi

Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.11, no.2, pp.50-57, 2016 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Güdülenmelerininİncelenmesi

Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, vol.2, no.3, pp.112-124, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Decentralization of Sports Services Opinions of Youth Services and Provincial Directors of Sports

US-China Education Review B, vol.6, no.9, pp.519-531, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Profesyonel Futbolcuların Benlik Saygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

International Journal of Science Culture and Sport, vol.4, pp.278-290, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Problem Solving Skills of U20 FIFA World Cup Volunteers

US-China Education Review B, vol.6, no.8, pp.503-510, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Futbol Taraftarlarının Fair Play Anlayışları

Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.1, pp.31-43, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Demografik Özellikleri Açısından Amatör Futbolcuların Benlik Saygılarının İncelenmesi

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.641

Antrenörlük Eğitimine Katılan Futbol Antrenörlerinin Örgütsel Adalet Algıları

10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.107

FIFA İleri Seviye Kadın Futbolu Eğitim Seminerine Katılan Antrenörlerin Bazı Değişkenler Açısından Benlik Saygılarının Değerlendirilmesi

International Congress of Eurasıan Social Sciences 2017, Antalya / Alanya, Turkey, 6 April - 08 May 2017, pp.211-212

Futsal Oynayan Kadın Üniversite Öğrencilerinin Örgütsel Adalet Algıları İle Benlik Saygıları Arasındaki İlişki

Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2016, pp.42

Lise Öğrencilerinin Beden Eğitim Dersine Yönelik Tutumlarının Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, pp.188

Profesyonel Futbolcuların Benlik Saygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

5.Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Türkistan, Kazakhstan, 13 - 15 April 2016

Gümüşhane Üniversitesindeki Akademik Personelin Rekreasyon Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

2.Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2012, pp.186

Books & Book Chapters

TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜRK FUTBOL YAPILANMASI

in: Spor Bilimleri Araştırmaları, Özmutlu İlker, Eroğlu Başak, Eroğlu Arif Kaan, Editor, Duvar, pp.307-319, 2021

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN FAALİYET RAPORLARINDA SPOR ( Trabzon Büyükşehir Belediyesi Örneği)

in: Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları - 2021, Güven Faruk, Esen H. Tolga, Editor, Efe Akademi, pp.167-176, 2021

TÜRKIYE’DE PROFESYONEL FUTBOLCULARIN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

in: Spor Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II, ÖZGÜR KARATAŞ, Editor, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, pp.401-416, 2020

ŞENOL GÜNEŞ

in: TRABZON’UN KÜLTÜREL YÜZÜ 100 BİYOGRAFİ, MUHSİN KALKIŞIM, YAVUZ BAYRAM, MEHMET SAİT ÇALKA, MUZAFFER BAŞKAYA, MEHMET FATİH GÖKÇEK, İLHAN GÖK, Editor, BUHARA YAYINLARI, İstanbul, pp.554-558, 2020

PROFESYONEL FUTBOL KULÜP YÖNETİMLERİNİN MALİ SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (TRABZONSPOR VE BURSASPOR ÖRNEĞİ)

in: Sporda Bilimsel Metinler, İLKER ÖZMUTLU, BÜLENT KİLİT, Editor, EFE AKADEMİ YAYINEVİ, İstanbul, pp.273-296, 2020

Pratik: Giriş, Bölüm: 1,2,3,4,5,6, Pratik: Moral Konuşması

in: Futbol Bir Akıl Oyunu II, Prof.Dr.Mustafa ŞAHİN, Editor, Nobel Yaşam, İstanbul, pp.9-48, 2016