General Information

Institutional Information: Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Research Areas: Dentistry, Clinical Sciences, Prosthetic Dentistry, Crown Bridge

Metrics

Project

1