Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İDİOPATİK ANİ İŞİTME KAYBI OLAN HASTALARDA RETİNA SİNİR LİFİ TABAKASI KALINLIĞINDAKİ DEĞİŞİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

5. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi 18-19 Aralık 2020, Turkey, 18 - 19 December 2020

Nötrofil Lenfosit Oranı ve Keratokonus Progresyonu

TOD 53. Ulusal Kongre, Turkey, 6 - 10 November 2019, no.1

Oküler Düşük Ve Yüksek Sıralı Aberasyonların Miyopi Etyoloji̇sinde Yeri̇nin Araştırılması

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Turkey, 1 - 03 March 2019

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Aflibercept’in Koroid Kalınlığına Etkisi

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Turkey, 01 March 2019

ANTERİOR SEGMENT PARAMATERS AS PREDİCTORS İN İNTRAOCULAR PRESSURE REDUCTİON AFTER PHACOEMULSİFİCATİON CATARACT SURGERY İN NON-GLAUCOMATOUS EYES

36 TH CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCİETY OF CATARACT REFRACTİVE SURGEONS, VİYANA, Austria, 22 - 26 September 2018

Katarakt Cerrahisi Öncesi ÖnKamara Derinliğine Göre ÇeşitliBiyometrik Formüllerin SonuçlarınınKarşılaştırılması

Türk Oftalmoloji Derneği 31. YAZ SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 07 September 2018 - 09 January 2019, pp.30

İdiopatik Jukstafoveal Telenjiektazi Vakası

TOD 41. Bahar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2018

Konjenital Dakriostenozlu Olgularda Erken Ve Geç Sondalamanın Cerrahi Klinik Üzerine Etkisi

15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.5

Metrics

Publication

83

Citation (WoS)

117

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

127

H-Index (Scopus)

7

Project

1

Thesis Advisory

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals