Education Information

Education Information

 • 1989 - 1997 Doctorate

  Gazi University, Turkey

 • 1980 - 1984 Postgraduate

  Ankara University, Faculty Of Educatıonal Scıences, Department Of Psychologıcal Servıces Educatıon, Turkey

 • 1979 - 1980 Undergraduate

  Ankara University, Faculty Of Educatıonal Scıences, Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  Eğitim yöneticisinin, yönetim süreçlerinde gösterdikleri performans bakımından üstleri ve astlarınca değerlendirilmesi

  Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 1984 Postgraduate

  Türkiye'de Okumaz-Yazmazlık Sorunu ve 100. Yıl Okuma-Yazma Seferberliğinde Görev Alan Kurs Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar ve Bu Sorunlara İlişkin Çözüm Yolları

  Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü