General Information

Institutional Information: Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Literature

Metrics

Publication

62

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

4

Thesis Advisory

17
UN Sustainable Development Goals

Biography

1971 yılında, Rize’nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. 1993 yılında buradan mezun oldu. Aynı yıl bu üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı bilim dalı yüksek lisans programını kazandı. 1994 yılının Ocak ayında, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Araştırma Görevlisi oldu. Ağustos 1996’da “1951–1955 Yılları Arasındaki Edebî Faaliyet” adlı yüksek lisans tezini tamamlayarak “bilim uzmanı” unvanını aldı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı bilim dalı doktora programını kazandı. 1999 yılında YÖK’ün ilgili 35. maddesi gereğince İstanbul Üniversitesine gönderildi ve Araştırma Görevlisi olarak Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne atandı. Temmuz 2004’te, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Saymanlığınca da desteklenen “Arşiv Belgelerine Göre Abdülhak Hâmid Tarhan” adlı tezini tamamlayarak doktor unvanını aldı. Üç yıl Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Dr. Araş. Gör. olarak çalıştı. Eylül 2017’de Rize Recep Tayyip Er doğan Üniversitesine yardımcı doçent olarak atandı. 2011’de doçent, 2016’da ise profesör oldu. Halen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan İhsan SÂFİ, evli ve dört çocuk babasıdır.

Çeşitli akademik ve edebî dergilerde yayımlanmış bir çok yazısı ve kitap bölümleri bulunan İhsan SÂFİ’nin yayımlanmış kitapları ise şöyledir: 

1- Abdülhak Hâmid Tarhan, Hayatı -Sanatı -Eserleri - Eserlerinden Seçmeler, Hikmet Neşriyat, İstanbul 2002, 168 s.

2- Bengisu-Su Şiirleri (Antoloji), DSİ., 50. Yıl Anısına, İstanbul 2005, 154 s.

3- Hür Mavilik -Deniz Şiirleri (Antoloji), Tarihsiz, 160 s.

4- Karlar Altında Nevbahar: Lüsyen Tarhan’ın Hatıraları, Dergâh Yayınları, İstanbul 2006, 244 s.

5- Altın Suyuna Batırılmış Bir Hayat: Abdülhak Hâmid Tarhan, Dergâh Yayınları, İstanbul 2006, 399 s.

6- Hâmidname, Kutup Yıldızı, İstanbul 2006, 452 s.

7- Mahpus Şarkısı, Kutup Yıldızı, İstanbul 2006, 450 s.

8. Sahra (Metin, Sadeleştirme, Günümüz Türkçesiyle Nesre Çeviri), Akademik Kitaplar, İstanbul 2015, 197 s.

9. Makber (Günümüz Türkçesiyle), Akademik Kitaplar, İstanbul 2016, 332 s.

Contact

Email
ihsan.safi@erdogan.edu.tr
Web Page
https://avesis.erdogan.edu.tr/ihsan.safi
Office Phone
+90 464 223 6126 Extension: 1852
Office
321