General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Siyaset Ve Sosyal Bilimler
Research Areas: Political Science

Metrics

Publication

33
UN Sustainable Development Goals

Biography

1987 yılında Trabzon/Çaykara’da doğdu. Lisans eğitimini 2012 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans derecesini bir süre dil eğitimi aldığı Birleşik Krallık’ta bulunan Sheffield Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında almıştır. Doktora eğitimini ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda tamamladı. Akademik kariyerine 2017 yılında Bayburt Üniversitesi’nde başlayan Bilici, halihazırda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Dr. Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışma konuları arasında Türk siyasal hayatı, siyasal hayat ve kurumlar, siyaset sosyolojisi, uluslararası siyaset gibi alanlar/ konular yer alan Bilici'nin kitap, kitap bölümü, makale ve bildiri olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok akademik yayını bulunmaktadır.

Contact

Email
ilhan.bilici@erdogan.edu.tr
Web Page
https://avesis.erdogan.edu.tr/ilhan.bilici
Office Phone
+90 464 223 5864 Extension: 5057
Office
504
Address
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Zihni Derin Yerleşkesi, İktisadi ve İdari Bilimler/Hukuk Fakültesi Binası K. 5 No. 504 Fener Mahallesi RİZE