Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2015 6. Çelik Yapılar Sempozyumu, Kar Yükünün Tetiklemesi Sonucu Çöken Örnek Bir Çelik Çatının İncelenmesi

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2013 Hazır Beton Kongresi, Rize İlindeki Bazı kamu Binalarında Karbonatlaşma Derinliği ve Karbonatlaşma ile Dayanım, Donatı korozyonu ve Geçirgenlik İlişkisi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 8. Ulusal Beton Sempozyumu, Rize Yöresi Deniz Kumunun Yapılarda Kullanımı ve Betonun Toplam Klorür İçeriğine Etkisi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2011 Hazır Beton Kongresi, The Use of Sea Sand in Concrete and Chloride Transportation with Capillarity

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 Uluslar Arası Hazır Beton Kongresi,Performance of Mineral Incorporated Concrete Exposed to Sodium and Magnesium Sulfate

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 TÇMB 3rd International Symposium Sustainability in Cement and Concrete,Flexural Strength of Mineral Added-Mortar Prisms Kept in Magnesium Sulfate Solution at Different Temperatures

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 I.Rize Sempozyumu,Rize’de Beton Gerçeği

  Katılımcı

  Rize, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 129

h-indeksi (WOS): 4