Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’DEKİ TULUM ENSTRÜMANININ YAPISAL KAYNAKLI İCRA ZORLUKLARI VE KISITLILIĞI

4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, BODRUM, Turkey, 4 - 07 October 2018, pp.102

Tulum Enstrümanının Yapısal Çok Sesliliği ve Akortlama Teknikleri

II.ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ, Muğla, Turkey, 26 - 28 September 2016, pp.170-172

Gelişen Dünyada Tulum Enstrümanının Elektronikleşen Enstrümanlar Arasında Yerini Alması

II.ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ, Muğla, Turkey, 26 - 28 September 2016, pp.173-175

DOĞRU MÜZİK TÜKETİMİNİN İNSANLARIN EĞİTİM VE İŞ VERİMLİLİĞİNE OLAN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

III. uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlşkleri, 20 - 26 September 2014, pp.433-438

Metrics

Publication

10

Project

2
UN Sustainable Development Goals