Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

04-06 Yaş Grubu Çocukların Bruininks-Oseretsky Testine Göre Motor Gelişim Düzeylerinin Araştırılması

3. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi (07-09 Ekim 2019, Batum-GÜRCİSTAN), Batumi, Georgia, 07 October 2019, pp.164-174

Tohm Sporcularının Spora Katılım Düzeylerinin Araştırılması (Rize İli Örneği)

3. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi (07-09 Ekim 2019, Batum-GÜRCİSTAN), Batumi, Georgia, 07 October 2019, pp.144-163

Türkiye Şampiyonasına Katılan Grekoromen Güreşçilerin Sporda Güdülenme Durumlarının Araştırılması

3. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi (15-18 Kasım 2018, Mardin-TÜRKİYE), Mardin, Turkey, 15 - 18 November 2018, pp.425-435

Türkiye Grekoromen Şampiyonasına Katılan Güreşçilerin Mental Dayanıklılıklarının Araştırılması

6th International Conference on Science Culture and Sport (25-27 April 2018, Lviv-UKRAINE), Lviv, Ukraine, 25 April 2018, pp.409-419

Üniversite Futsal Takımlarında Yer Alan Sporcuların Fair-Play Anlayışlarının Araştırılması

6th International Conference on Science Culture and Sport (25-27 April 2018, Lviv-UKRAINE), Lviv, Ukraine, 25 April 2018, pp.383-391

Books & Book Chapters

SALGIN DÖNEMİNDE NEGATİF DUYGULAR VE BESLENME ÜZERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTENİN ROLÜ

in: Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar -17, Beltekin Enes, Tükel Yalçın, Editor, Duvar Yayınları, pp.65-77, 2022