Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Moğol İstilasının Türk Mimarisine Etkisi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.141-154, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Trabzon Kırsal Yaşantısında Mabetlerin Sosyal Hüviyetleri ve Bunun Estetik Yansıması (Hayrat Dereyurt Mahallesi Camii Örneğinde Bir Deneme)

1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Sempozyumu (USBBAS), Trabzon, Turkey, 1 - 04 July 2020, pp.60-61

Bursa’nın İlkleri (Türk-İslâm Sanatları Tarihi Cihetinden Bir Deneme)

Osmanlı Dönemi Bursa Sempozyumu ve İlahiyat Fakülteleri Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı, Bursa, Turkey, 26 - 28 April 2019

Güneysu’da Dini Hüviyetteki Tarihi Eserler ve Sosyal Hayattaki Ehemmiyetleri

Güneysu Sempozyumu-I (Güneysu’da Dini-Sosyal-Kültürel ve Sanatsal Hayat), Turkey, 20 - 22 October 2017, pp.287-318

Rize Ahşap Camilerinde Usta Mevzusu ve Düşündürdükleri

Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 20 - 21 April 2017, pp.412-422

Rize Ahşap Camileri Ve Turizm Açısından Katma Değerleri

II. RİZE SEMPOZYUMU - TURİZM, Rize, Turkey, 4 - 06 November 2016

Sanat Tarihinde Osmanlıca nın Ehemmiyeti

Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Uluslararası Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 26 - 27 April 2016

Mimarlık ve Sanat Tarihi Cihetinden Trabzon Ahşap Camileri

I. ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TRABZON'DA DİNİ HAYAT SEMPOZYUMU, 8 - 10 October 2015

Vakfıkebir Yaylacılığı

Geçmişten Geleceğe Vakfıkebir Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 04 August 2008

Books & Book Chapters

Merendi(13.yy.ilk yarısı)

in: İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri/Sanat-Mimari, Hatice ULUIŞIK, Editor, İlimyurdu Yayıncılık, İstanbul, pp.32-35, 2021

TRABZON KIRSAL YAŞANTISINDA MABEDLERİN SOSYAL HÜVİYETLERİ VE BUNUNESTETİK YANSIMASI (HAYRAT DEREYURT MAHALLESİ ESKİ CAMİİ ÖRNEĞİNDEBİR DENEME)

in: SOSYAL BİLİMLERDE 2020 GÜNDEMİ(Türkiye ve Doğu Karadeniz), Musa Yavuz ALPTEKİN, Editor, SERANDER YAYINLARI, Trabzon, pp.68-91, 2020

Bursa’nın İlkleri (Türk-İslâm Sanatları Tarihi Cihetinden Bir Deneme)

in: Osmanlı Dönemi Bursa ve Sanat Tarihi Yazıları, Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM-Doç. Dr. Hicabi GÜLGEN-ArĢ. Gör. Fatma ġeyma BOYDAK, Editor, PALET YAYINLARI, Konya, pp.349-388, 2019

Türk İslam Sanatları Tarihi

in: İlahiyat Atlası, Bayramali Nazıroğlu,Süleyman Turan,H.Yusuf Acuner, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.223-243, 2018

Rize Ahşap Camileri Ve Turizm Açısından Katma Değerleri

in: II. Rize Sempozyumu: Turizm, Prof.Dr.Sait ALBAYRAK, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.197-220, 2017

Güneysu’da Dini Hüviyetteki Tarihi Eserler ve Sosyal Hayattaki Ehemmiyetleri

in: Güneysu’da Dinî - Sosyal Kültürel Ve Sanatsal Hayat, Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz, Yrd. Doç. Dr. Ümit ERKAN, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları: 24, Ankara, pp.287-319, 2017

Mimarlık ve Sanat Tarihi cihetinden Trabzon Ahşap Camileri

in: I Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon da Dini Hayat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , Editor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul, pp.1085-1115, 2016