Education Information

Education Information

 • 1992 - 1995 Doctorate

  Azerbaycan Bilimler Akademisi, Matematik , Analiz Ve Fonksiyonlar Teorisi, Azerbaijan

 • 1985 - 1992 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri, Turkey

 • 1977 - 1982 Undergraduate

  Istanbul University, Fen Fakültesi, Matematik, Turkey

Dissertations

 • 1995 Doctorate

  Salınım Katsayılı Riemann Sınır Değer Problemi ve Singüler İntegral Denklemler

  Azerbaycan Bilimler Akademisi, Matematik Enstitüsü, Matematik

 • 1992 Postgraduate

  Konveks ve Lamda-Spiral Janowski Fonksiyonları

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English