General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Mali Iktisat Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Public Finance, Financial Economics

Metrics

Publication

15
UN Sustainable Development Goals

Biography

1984 yılında Çorum’un Mecitözü ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Mecitözü Atatürk İlk Öğretim Okulu’nda, orta öğrenimini Çorum Cumhuriyet Lisesinde tamamladı. 2002 yılında girdiği ÖSS sınavında Afyon Kocatepe Üniversitesi maliye bölümünü birincilikle kazandı ve 2006 yılında işletme çift anadal sahibi olarak maliye bölümünden birincilikle, fakültesinden ikincilikle mezun oldu. 2006 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programına katılmaya hak kazandı ve 2009 yılında “Mali Disiplinin Sağlanmasında Mali Kuralların Rolü: Türkiye Örneği, 2000-2008.” Konulu tezini savunarak programdan mezun oldu. 2009 yılında Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında Doktora Programına katıldı ve 2011 yılı güz döneminde yatay geçişle Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Doktora Programına kabul aldı. 2017 yılında "Yoksullar Lehine Maliye Politikası: Türkiye'de 2002 Sonrası Döneme İlişkin Bir İnceleme"  adlı Doktora Tezini savunarak programdan mezun oldu. 2012 – 2014 (Şubat) yılları arasında Gümüşhane Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Maliye Teorisi Anabilim Dalında Arş. Gör. olarak çalıştı. 2014 (Ekim) den itibaren de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Mali İktisat Anabilim Dalında çalışmaktadır.

Contact

Email
kemal.celik@erdogan.edu.tr
Web Page
https://avesis.erdogan.edu.tr/kemal.celik
Office Phone
+90 464 223 5864 Extension: 5085
Office
309
Address
Maliye Bölümü, İİBF, RTEÜ, Zihni derin yerleşkesi