General Information

Institutional Information

Unit
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Department
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Program
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı