Education Information

Education Information

 • 2013 - 2020 Doctorate

  Balikesir University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Balikesir University, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilim Dalı, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Balikesir University, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Konaklama İşletmeciliği, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP CHARACTERISTICS, ORGANIZATIONAL AMBIDEXTERITY AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN HOTEL ENTERPRISES

  Balikesir University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2012 Postgraduate

  Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri İle Konaklama İşletmeleri Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi İstanbul İli Örneği

  Balikesir University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English