Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kabahat Yaptırımı İşlemlerinde İdari Usul Olan Savunma Hakkının Geçerliliği Meselesi

International Congress of Akdeniz Law 2022, Antalya, Turkey, 4 - 06 July 2022, pp.285-286

Kabahatlerde Lehe Normun Tespitinin Zorluğu Sorunu ve Çözüm Önerileri

International Necmettin Erbakan Law Congress, Konya, Turkey, 13 - 15 May 2022, pp.184-187

Çevre Hakkının Etkinleştirilmesi Meselesinde Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolü ve Çevre Kamu Denetçisinin Gerekliliği

International Symposium on Administrative Law And Administrative Jurisdiction (ISALAJ) 2022, Turkey, 16 May 2022

“Masumiyet Karinesi ve Hukuka Uygunluk Karinesi Çatışması Bağlamında Kabahat Yaptırımı İşlemleri”

Selçuk Hukuk Kongreleri Serisi-Genç Hukukçular Sempozyumu I, Konya, Turkey, 25 June 2021, pp.331-333

İdari Yargıda Miktarı Hak Sahibi Tarafından Tam ve Kesin Olarak Tespit Edilemeyen Alacaklar

I. Uluslararası Adalet Kongresi, Rize, Turkey, 02 May 2019, pp.135-154

Books & Book Chapters

Kara Şövalye Metaforu Üzerinden İstisna Hâli Hakkında Bir Değerlendirme

in: Beyaz Perdede Hukuki Analizler Üzerine Yazılar, Mahmut Ceylan, Editor, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, pp.1-26, 2022

Danıştay Kararlarında Anayasaya Uygun Yorum Yöntemi

in: 5.İdare Hukuku Buluşması ''Danıştay Karar İncelemeleri'' 4-6 Mayıs 2018 Büyükada / İstanbul, Aydın Gülan, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.347-371, 2019

İdari Yargıya Hakim Olan İlkeler

On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2017