Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2023 - Continues Assistant Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

 • 2020 - 2023 Lecturer

  Artvin Coruh University, Faculty Of Theology, Department Of Islamıc Hıstory And Arts

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Head of Department

  Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

Courses

 • Doctorate Hadis Kaynaklarına Göre Tarih ve Siyer

 • Undergraduate İslam Tarihi

 • Undergraduate İslam Tarihi

 • Postgraduate Dört Büyük Halife Devri

 • Undergraduate İslam Medeniyet Tarihi

 • Undergraduate Siyer

 • Undergraduate Siyer

 • Undergraduate İslam Medeniyet Tarihi

 • Postgraduate Hz. Muhammed’in Hayatı

 • Doctorate Hulefâyi Râşidin Dönemi