Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Okuma Kazanımlarının (1-4. Sınıflar) Değerlendirilmesi

Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi (JSVE) , cilt.1, sa.1, ss.32-57, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİLERİN DUYGU DEĞERİ TAŞIYAN ÜNLEMLERİN İŞLEVLERİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİ

International Journal of Language Academy, cilt.2, sa.4, ss.302-318, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Miyase Sertbarut’un Hikâyelerini Disiplinler Arası Yaklaşımla Yeniden Okumak

18th International Primary Teacher Education Symposium, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2019, cilt.1, sa.1, ss.187-188

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE SCAMPER TEKNİĞİNE DAYALI YARATICI GÖRSEL SANAT ETKİNLİĞİ

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.256

MİYASE SERTBARUT’UN ÖYKÜLERİNDE ÇEVRE DEĞERLERİ VE DOĞA ALGISI

The Twelfth International Congress of Educational Research –" Teacher Education Policy in the 21st Century: Evidence, Research and Praxis, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.17

DİL ÖĞRETİMİNDE (ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE) ÇOK UYARANLI ORTAM KULLANIMI VE BİR ÖRNEK SINIF TASARIMI: ÇUTÜS

Second International Teacher Education and Accreditation Congress, Rize, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018, ss.75

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Okuma Kazanımlarının (1-4. Sınıflar)Değerlendirilmesi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.246-247

Diyanet Çocuk Dergisindeki Şiirlerin Eğitsel İletiler ve Çocuğa Görelik Açısından İncelenmesi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.310

İLKÖĞRETİM 1 5 SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ İÇİN YARATICI ŞİİR YAZMA ETKİNLİKLERİNİN TASARLANMASI

VI. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, cilt.1, ss.233

SCAMPER YÖNLENDİRİLMİŞ BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİNİN TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI

vı. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, cilt.1, ss.235

Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımı KonusundakiFarkındalıkları

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, cilt.1, ss.262

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA (1-4) YER ALAN ŞİİRLERİN BİÇİM ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, cilt.1, ss.450

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğrencilerin Duygu Değeri Taşıyan Ünlemlerin İşlevlerini Algılama Düzeyleri

7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Muğla, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014, cilt.1, sa.1, ss.88