Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akut Karının Nadir Sebeplerinden Safra Kesesi Perforasyonuna Yaklaşım (Olgu Sunumu)

IV. Ulusal Karadeniz Cerrahi Günleri Sempozyumu, Rize, Turkey, 08 February 2020

Erişkin Hastada Bilinçli Olarak Yabanci Cisim Yutulmasina Yaklaşım

IV. Ulusal Karadeniz Cerrahi Günleri Sempozyumu, Rize, Turkey, 08 February 2020