Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tedavi Almış Kemik Tüberkülozu Olan Hastada Tüberküloz Lenfadenit

XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 13 - 16 March 2019, pp.601 Sustainable Development

Metrics

Publication

9
UN Sustainable Development Goals