Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kalite Maliyetleri Kapsamında Başarısızlık Maliyetlerinin Verimliliğe Etkisi:Örnek Uygulama

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi (ECOSUS), Artvin, Turkey, 09 June 2022, pp.127-135

Maliyet azaltımının organizasyonel performansa etkisi:Örnek bir uygulama

8. Ululararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 07 November 2021, pp.12-20

Maliyet denetiminin Maliyet Muhasebesi Bilgi Sistemindeki Rolü:Örnek Bir Uygulama

7. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Zonguldak, Turkey, 23 - 25 October 2020

Süreç Katkı Muhasebesinde Faliyet Ölçütlerinin Kararvermede Kullanılması ve Bir Uygulama

Birinci Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Sempozyumu (USBBAS), Trabzon, Turkey, 1 - 04 July 2020

Yönetim Denetiminde Veri Kalitesinin Değerlendirilmesi:Bir Uygulama

Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 17 - 19 May 2019

KIRSAL KALKINMANIN ULUSAL MUHASEBEYE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ

International Economic Research and Financial Markets Congress, Nevşehir, Turkey, 12 - 14 April 2018

Üretim İşletmelerinde Faaliyet Denetiminin Verimliliğe Etkisi: Bir Uygulama

International Symposium of Aplplied Business Management and Economics Researches, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018

Risk Yönetiminde İç Kontrol Sisteminin Önemi

International Congress on Vocational and Technical Science - II, Batumi, Georgia, 10 - 13 April 2018, pp.22-30

Baskı Gruplarının Muhasebeye Yön Veren Kanunlardaki Etkisi

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Erzurum, Turkey, 13 - 17 December 2017

Energy and Economic Analysis of a Hydroelectric Power Plant: A Case Study

6th International Conference of Ecosystems-ICE 2016, Tiran, Albania, 3 - 06 June 2016, pp.49

Books & Book Chapters

Yöneticilerin Eğitim Düzeyinin Maliyet Yönetimi Bilgi Sistemi İhtiyaçlarını Belirlemeye Etkisi

in: Muhasebe ve Finans Perspektifinden Eğitim Araştırmaları, Öndeş Turan, Yerdelen Kaygın Ceyda, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.233-252, 2022

Basel-II Kriterlerinin Kobi Finansman Maliyetlerine Etkisi:Örnek Bir UygulamaAyaydın

in: KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE (KOBİ) Muhasebe ve Finans Üzerine Güncel Araştırmalar, Ayaydın Hasan, Yerdelen Kaygın Ceyda, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.77-98, 2021

Covid-19 Döneminde E-İç Kontrol Sisteminin Maliyet Muhasebesi Bilgi Sistemine Etkisi:Örnek Bir Uygulama

in: COVİD-19'UN MUHASEBE VE FİNANAS YANSIMALARI, Öndeş Turan, Yerdelen Kaygın Ceyda, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.63-79, 2021

Faaliyet Denetiminin Maliyet Yönetimine Etkisi ve Bir Uygulama

in: Farklı Boyutları Muhasebe ve Finansman Araştırmaları, Bener Gügör ve Ceyda Yerdelen Kaygın, Editor, gazi kitabevi, Ankara, pp.65-79, 2020

Süreç Katkı Muhasebesinde Performans Ölçütleri ve Finansal Analiz

in: Finansal Performans Araştırmalarında Güncel Yaklaşımlar, GÜNGÖR Benar, YERDELEN KAYGIN Ceyda, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.103-123, 2020

ACCOUNTING AND AUDITING

in: CHANGING ORGANIZATIONS From the PsychologicalTecnological Perspectives, Kapucu Hakan, Akar Cüneyt, Editor, IJOPEC PUBLICATION, London, pp.99-110, 2018

Metrics

Publication

50

Project

1

Open Access

1