Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Child-Friendly Budget as Social Budgeting and Comparative Analysis for Turkey

MECAS VII Seventeen International Mediterranean Social Sciences Congress, Hungary, 10 - 12 September 2019

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilenebilir Enerji: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği

Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21stCentur, Belgrade, Serbia, 28 - 30 June 2017, vol.1, pp.419-428 Sustainable Development

The Effect of Public Incentive Policies on the Development of Wind Power Plants in Turkey

International Congress of Energy, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 25 - 26 March 2017, pp.89-102

THE IMPACT OF ISLAMIC BELIEF ON CONSUMER BEHAVIOR

INTERNATIONAL CONGRESS OFISLAMIC ECONOMY, FINANCEAND ETHICS, 29 April 2017 Sustainable Development

Testing the Validity of Wagner's Law: 1998-2004, The Case of Turkey

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.493-500 Sustainable Development identifier

The Role of Taxation Problems on the Development of E-Commerce

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.642-648 identifier

Books & Book Chapters

Ordu

in: Cumhuriyetin 100. Yılında İllerin İktisadi Gelişimi: 100. Yıldan Yüzyıllara - Karadeniz Bölgesi, Yayla Nihal,Çeviş İsmail,Çağlar Atalay,Destan Emre, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.589-654, 2023 Creative Commons License

Türkiye Ekonomisinde İnşaat Sektörü

in: Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü 2000 li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Doç Dr. Ayfer Gedikli, Editor, Umuttepe Yayınları, İstanbul, pp.383-405, 2016

Metrics

Publication

12

Citation (WoS)

19

H-Index (WoS)

2

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals