Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRK CEZA KANUNU’NDA ZİMMET SUÇU (TCK m. 247- 249)

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.43, ss.239-278, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

HASTA MAHREMİYETİ HAKKI

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sa.147, ss.183-219, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adil Yargılanma Hakkı Işığında Denetim Muhakemesine Başvuru Hakkı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.766-783, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Döviz Manipülasyonları Işığında Fiyatları Etkileme Suçu

Güncel Hukuk Dergisi, sa.174, ss.20-22, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TIP HUKUKU BAĞLAMINDA ÇOCUK HASTANIN MAHREMİYET HAKKI

3. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, ss.1139-1144

Organ Ticareti ve Organ Nakli Turizmi ile Mücadelede İstanbul Deklarasyonu'nun Rolü

3. Uluslararası Tıp Hukuku Kongesi, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, ss.503-512

Kitap & Kitap Bölümleri