Education Information

Education Information

 • 2010 - 2013 Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

 • 2005 - 2009 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, -, Kimya, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Rize Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Bazı Yeni Perimidin ve Bisbenzimidazol Türevi Bileşiklerin Mikrodalga Işıma ile Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2009 Postgraduate

  4,5-Disubstitue-2,4-dihidro-3H-triazol-3-on'ların Sentezi ve Özelliklerininİncelenmesi

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English