Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Bipolar Affective Disorder Associated With Kinefelter's Syndrome

ISRAEL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND RELATED SCIENCES, vol.34, no.4, pp.308-310, 1997 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Level of Awareness of University Students about Swine Flu and its Impact on Education

Bektop Hayk, vol.2, pp.283-286, 2013 (International Refereed University Journal)

Comparison of Educational Programs for Health in Turkey,Ireland and America

Naukovi Zapysky, pp.178-185, 2013 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlkokul Öğretim Programlarında Yer Alan Çevre Eğitiminin UNESCO ve UNEP İlkelerine Göre Değerlendirilmesi: Türkiye-Kanada Örneği

Uluslararası Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.38

The Evaluation of Secondary Biology in terms of STS Approach

International Conference on Biological Sciences 2016, Konya, Turkey, 21 - 23 October 2016

The Evaluation Of Secondary School Biology Curriculum in terms of STS Approach

International Conference on Biological Sciences 2016, Konya, Turkey, 21 - 23 October 2016, pp.426-430

Role Of Academic İnteraction in Higher Education System

First National Conference of Quality of Higher Education, Tabriz, Iran, 24 - 26 March 2013, pp.51-58 Creative Commons License

Role Of Academic Interaction in Higher Education System

First National Conference of Quality of Higher Education, Tahran, Iran, 24 - 26 March 2013, pp.320-323

Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Sağlık Eğitiminin Gerekliliği

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.220-225

Türkiyedeki biyoloji öğretim programlarının değerlendirilmesi

sustainable development,ethics and educationfor the 2020s:What challenges for Biology?, Dijon, France, 24 - 28 June 2008, pp.7 Creative Commons License

Critical Review of Biological Education of in Turkey

Bioed 2008 Conference, Dijon, France, 24 - 28 June 2008

Critical Review of Biological Education in Turkey

BioEd 2008 Conference, Dijon, France, 24 - 28 June 2008, pp.219-224

Çoklu Zeka Kuramı Destekli ve Yapısalcı Kurama Dayalı Fen ve Teknoloji öğretimine Yönelik Bir Uygulama

7.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006, pp.330-336

İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşama İlişkin Tutum ve İlgileri

IV.Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 September 2000, pp.97-101

İlköğretim Okullarında Hayat Bilgisi Dersindeki Fen Deneyleri Uygulamalarının Değerlendirilmesi

VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 September 1999

İlköğretim Okullarında Hayat Bilgisi Dersindeki Fen Deneyleri Uygulamasının Değerlendirilmesi

VIII.ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 1 - 03 September 1999, pp.215-220

Books & Book Chapters

Temel Kavramlar

in: İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Ünaldı N.,Zararsız İ., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.15-27, 2013