Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 2. Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2018 2. Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2017 International Congress on Ethics in Nursing Applications

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 International Congress on Ethics in Nursing Applications

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Doğal Doğum Felsefesi

  Katılımcı

  Rize, Türkiye

 • 2016 Hemşirelerin Tıbbi Müdahale Yetkisi Ne Zaman Başlar?

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK için Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi: Trabzon 2016

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2016 II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Hemşirenin Yeri

  Katılımcı

  Rize, Türkiye

 • 2016 Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2016 Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 Klinikte Etik Yaklaşımlar Kursu

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2015 Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 Hospiz Anlayışında Örnekler ve Öneriler Sempozyumu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 Hospiz Anlayışında Örnekler ve Öneriler Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 Evde Bakımda Neredeyiz?

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Meme Kanseri Farkındalık Günleri-1

  Katılımcı

  Rize, Türkiye

 • 2014 Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 III. Uluslararası, VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi-Günümüzde Psikiyatri Hemşireliği: Yapı Taşları ve Yeni Ufuklar

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 I. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 Sağlıkta Şiddet Sorunu Sempozyumu - 1

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 Sağlıkta Şiddet Sorunu Sempozyumu - 1

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 II. Rize Kalkınma Sempozyumu (Çay, Lojistik ve Turizm)

  Katılımcı

  Rize, Türkiye

 • 2012 Uluslararası Katılımlı Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi "Değişen Dünyada Biyoetik"

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Hasta Hakları Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 Hasta Hakları Sempozyumu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 4. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Simpozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 14. Ulusal Halk Sağlığı kongresi "Sağlıkta İnsan Gücü"

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2010 KTÜ Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAHUM) I. Ulusal Kongresi "Sağlıkta Haklar Sorunlar ve Sorumluluklar"

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2010 17. Ulusal Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2010 Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2004 III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye