General Information

Institutional Information: Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Research Areas: Nuclear medicine, Health Sciences