Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye'de Döviz Kuru ve Enflasyon Arasında Zamanla Değişen Nedensellik İlişkisi: 1989-2020 Dönemi için Kanıtlar

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.4, pp.3398-3420, 2021 (Other Refereed National Journals)

Ekonomik Büyüme Sürecinde Ekonomik Özgürlüklerin Rolü: Yükselen Piyasa Ekonomilerinden Ampirik Kanıtlar

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.17, pp.181-202, 2019 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Books & Book Chapters

Asymmetric Information and Adverse Selection Problems in the Semantic Evolution of Rationality Concept

in: Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies - Volume IV, adil akıncı,özer özçelik, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.199-219, 2021 Creative Commons License

Yatırım Kararlarının Rasyonellik Değerlendirmesi: Türkiye Örneğinde Nitel Bir Analiz

in: İktisadi Teori ve Gelişmelere Gelenekçi ve Yenilikçi Yaklaşımlar, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.33-82, 2021 Creative Commons License

The Asymmetric Effects of Income Inequality on Economic Growth in Turkey

in: Current Researches in Economics and Administrative Sciences, Unvan Yüksel Akay Serbestoğlu İbrahim, Editor, IVPE, Cetinje, pp.402-426, 2020

Sivil Toplum Kuruluşlarının Sürekliliği ve Projelerde Sürdürülebilirlik

in: Rize Sivil Toplum Kuruluşları Yerel İşbirliği Çalıştayı: Sorunlar, Çözümler ve Gelecek Perspektifleri, Saklı A.R.; Karataş Z., Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.129-179, 2017