Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Dili ve Kültürünün Ermeniler Üzerindeki Etkileri

”, Turkish Studies, İnternational Periodical for The Languages, Literatue and History of Turkish or Turkic, pp.145168, 2013 (Other Refereed National Journals)

Klâsik Edebiyatta Hamse Geleneği ve Şeyyâd Hamza

Turkish Studies, İnternational Periodical for The Languages, Literatue and History of Turkish or Turkic, pp.593-602, 2009 (Other Refereed National Journals)

Edebî Metinler Işığında Doğu Kültürlerinin Batıya Etkileri ve Batıda Türk İmgesi

Turkish Studies, İnternational Periodical for The Languages, Literatue and History of Turkish or Turkic, pp.750-762, 2007 (Other Refereed National Journals)

Ayrılığın Terennümü Eski Türk Edebiyatında Firâk nâmeler

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şeyyâd Hamza nın Bilinmeyen Bir Şiiri Münasebetiyle

The International Journal of Central Asian Studies, no.10, pp.181-195, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Edebiyatında Firâk nâme Adlı Eserler

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, no.10, pp.89-122, 2004 (Other Refereed National Journals)

Yunus Şiirlerini Ayırt Etmeye Yönelik Bazı Tespitler

Journal of Turkish Studies, vol.28, pp.59-84, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

14 Yüzyıl Mevlevi Şâirlerinden Eflâkî Dede nin Bilinmeyen İki Şiiri

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.19, pp.95-107, 2002 (Other Refereed National Journals)

Yenişehirli Avni Bey’in Âb-nâme Adlı Eseri Üzerine

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.16, 2001 (Other Refereed National Journals)

Hüsrev ü Şirin Konulu Eserlerde Esas Kahraman Olarak Hüsrev veya Ferhadın Tercih Edilme Sebepleri

Atatürk Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], no.14, pp.143-148, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Senden Sana Varur Yolum: Yunus'un Yol(culuk)ları

Vefatının 700. Yılında Bizim Yunus Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 26 May 2021

Yûnus Şiirlerinin Neşri Meselesine Dair -Henüz Yayımlanmamış Manzumeler Vesilesiyle-

Uluslararası Yunus Emre ve Anadolu‟da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.501-526

İslâm Öncesi Türk Kültürünün Klasik Türk Edebiyatı’ndaki Yansımaları

VI. Uluslararası Türkoloji Kongresi, Türkistan, Kazakhstan, 23 - 24 October 2015

Milli Edebiyatımızın Şafağında Yunus Emre

Yunus'un Çağrısı, Ordu, Turkey, 15 - 16 May 2015, pp.117-130

Ahmet Paşa’nın “Gönül Murabbaı”nın Etkisinde Yazılan Musammatlar

Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 April 2007

Aziz Mahmud Hüdayi nin Edebi Kişiliği

Üsküdar Sempozyumu I, İstanbul, Turkey, 23 - 25 May 2003, vol.1, pp.276-284

Books & Book Chapters

Yûnus Emre'nin Adı, Ümmiliği ve Ailesiyle İlgili Yeni Değerlendirmeler

in: Yunus Emre Mehmet Akif Armağanı Türk Edebiyatı Araştırmaları, TAVUKÇU, Orhan Kemâl-SÂFİ, İhsan-ÇALKA, Mehmet Sait-ŞİŞMAN, Gülşah-KARACA, Songül-KÜÇÜKYILDIZ GÖZELCE, Damlanur, Editor, AKÇAĞ BASIM YAYIM PAZARLAMA A.Ş., Ankara, pp.5-13, 2021

Yayımlanmamış Bir Şiiri Münasabetiyle Şeyyâd Hamza-Hoca Ahmed Yesevî İlişkisi

in: Prof. Dr. Oğuz Karakartal Armağanı, Emin Onuş, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.281-296, 2021

Yûnus’a Tapduk u Saltuk u Barak’dan (mı)dur Nasîb? Metinler ve Tarihî Kaynaklar Işığında Yûnus Emre-Barak Baba İlişkisi

in: Prof. Dr. M. Fatih Köksal'a Armağan, Babaarslan, Giyasi-Mutlu Kırlı, Serpil-Kırlı, Oğuzhan-Yılmaz, Meltem., Editor, DÜN BUGÜN YARIN YAYINLARI, Ankara, pp.1103-1116, 2021

Kaldı mushafı asılı Türk Edebiyatında Firaknameler

in: Ayrılık Kitabı, Gürsoy Naskali Emine, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.117-170, 2020

“VEBA N’OLUR KAZÂ-YI ÂSMÂNDUR” VEBA SALGINLARININ EDEBÎ METİNLERDEKİ İZLERİ

in: Prof. Dr. Avni Gözütok -Armağan Kitap-, Efendioğlu Süleyman, Kotan Hüsna, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.79-123, 2020

At

in: Türkiye Türklerinin Temel Kültürel Değerleri, Mehmet Aydın, Zamira Derbişeva, Editor, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayını, Bishkek, pp.55-82, 2019

Su

in: Türkiye Türklerinin Temel Kültürel Değerleri, Mehmet Aydın, Zamira Derbişeva, Editor, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayını, Bishkek, pp.192-208, 2019

Dağ

in: Türkiye Türklerinin Temel Kültürel Değerleri, Mehmet Aydın, Zamira Derbişeva, Editor, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayını, Bishkek, pp.89-107, 2019

Yunus Emre Mektebi: Kurucu Nesil

Aksaray Valiliği Yay., Ankara, 2017

Muvaşşah (Akrostiş)

in: Kütür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler, Naskali Emine, Erdal Şahin, Editor, Picus Yayıncılık, İstanbul, pp.220-235, 2008

Müntehabat ı Mesari ve Ebyat

Atatürk Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Yay., Erzurum, 1997

Episodes in the Encyclopedia

Şeyyad Hamza

Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 2010

Sergüzeşt name

Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 2009