Education Information

Education Information

  • 2014 - 2019 Postgraduate

    Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı, Turkey

Dissertations

  • 2019 Postgraduate

    İbn Arabî'nin Ulemâ Eleştirisi

    Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı