Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Undergraduate

  Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Philosophy, Turkey

 • 2019 - Continues Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), Turkey

 • 2014 - 2019 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri , Turkey

 • 2010 - 2014 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  İbn Arabî'nin Ulemâ Eleştirisi

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı